Pratęsiamas premijuojamo 14-29 metų jaunimo konkursas

Iki 2023-11-20 d. (imtinai) pratęsiamas Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo konkurso dokumentų teikimo terminas. Dokumentų registravimo, bet ne teikimo, terminas pratęsiamas iki 2023-11-21 d. 12.00 val.

Atkreipiame dėmesį, kad premiją gali gauti jaunuolis, kuris paraiškos teikimo momentu ir treji metai iki paraiškos teikimo yra deklaravęs gyvenamąją vietą Alytaus mieste ir jame gyvena. Dokumentų duomenys turi būti ne senesni kaip paskutinių trejų metų.
 Kandidatas turi teisę gauti premiją vieną kartą.

Konkurso tikslas – skatinti kūrybingą ar gabų 14–29 metų jaunimą siekti mokslo laimėjimų, dalyvauti savanoriškoje ar visuomeninėje veikloje, skatinti įvairių sričių kūrybingumą. 

Konkurse dalyvauti gali:

 • 14–29 metų gabus jaunas žmogus – labai gerai besimokantis jaunas žmogus, rašantis tiriamuosius mokslo darbus, garsinantis Alytaus miestą respublikos ar Lietuvą – tarptautiniu lygiu. 
 • 14–29 metų aktyvus jaunas žmogus – jaunas žmogus, aktyviai savanoriaujantis ar dalyvaujantis visuomeninėje veikloje Alytaus mieste.
 • 14–29 metų kūrybingas jaunas žmogus – asmuo, turintis kūrybinių gebėjimų ir laimėjimų, garsinantis Alytaus miestą šalyje ar užsienyje.

Iš viso skiriamos 9 premijos:

 • Už labai gerą mokymąsi, tiriamuosius mokslo darbus, Alytaus miesto vardo garsinimą respublikos ar tarptautiniu lygiu skiriamos 3 premijos – 800 Eur, 700 Eur, 500 Eur.
 • Už savanorišką ir aktyvią visuomeninę veiklą skiriamos 3 premijos – 800 Eur, 700 Eur, 500 Eur.
 • Už kūrybiškumą skiriamos 3 premijos – 800 Eur , 700 Eur, 500 Eur.

Premija yra vienkartinė, skiriama kalendorinių metų IV ketvirtį. Premiją gali gauti jaunuolis, kuris paraiškos teikimo momentu ir treji metai iki paraiškos teikimo yra deklaravęs gyvenamąją vietą Alytaus mieste ir jame gyvena. 

Paraišką už jauną žmogų (iki 18 metų) pildo tėvai ar įtėviai, globėjai. Kandidatuojantis į premiją jaunas žmogus (18–29 m.) paraišką pildo pats.

Iki lapkričio 20 d. (imtinai) pateikiami šie dokumentai:

 • paraiška (forma pridedama). Paraiška turi būti pasirašyta parašu (gali būti pasirašyta mobiliu ar elektroniniu parašu);
 • ne daugiau kaip 3 argumentuotos rekomendacijos apie pretendento aktyvią visuomeninę veiklą, mokslo, kūrybinius laimėjimus (pasiekimus). Rekomendacijos turi būti pasirašytos parašu (gali būti pasirašytos ir mobiliuoju ar elektroniniu parašu);
 • mokslinius, kūrybinius ir kitokius  laimėjimus ar veiklą liudijančių dokumentų kopijos, vaizdinė medžiaga. Skenuojami olimpiadų konkursų I–III vietų laimėjimo diplomai. Diplomai, kuriuose rašoma apie dalyvavimą, netinkami;
 • pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
 • dokumentai turi būti pateikiami tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Alytaus miesto savivaldybės administraciją (Rotušės a. 4, Alytus) arba el. paštu info@alytus.lt. Elektroniniais ryšiais atsiųsti dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Dokumentų duomenys turi būti ne senesni kaip paskutinių trejų metų;

Išsamesnė informacija teikiama tel. +370 684 97 043, el. p. dalia.kavolyniene@alytus.lt

Paraiška
Nuostatai


AMS, Komunikacijos skyriaus informacija
 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą