Prasidėjo Alytaus muzikos mokyklos pastato modernizavimo ir ugdymo aplinkos gerinimo projekto įgyvendinimas

2018 m. sausio 19 d. VĮ Centrinė projektų valdymo agentūra su Alytaus miesto savivaldybės administracija pasirašė paramos sutartį, kuria projektui skiriamas finansavimas pagal ES fondų investicijų veiksmų programos 09.1.3-CPVA-R-725 priemonę „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas".

Projektą įgyvendina du partneriai: Alytaus miesto savivaldybės administracija (projekto vykdytojas) ir Alytaus muzikos mokykla (projekto partneris).

Projekto tikslas – užtikrinti neformaliojo vaikų švietimo teikiamų paslaugų kokybę bei plėtrą Alytaus mieste.

Kasmet mažėja vaikų, lankančių Alytaus miesto švietimo įstaigas, tačiau jų poreikis ir įsitraukimas į neformaliojo švietimo veiklą išlieka stabilus. Dėl to atsiranda poreikis užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir kurti naują veiklą, didinant pasiūlos galimybes. Alytaus muzikos mokykla teikia neformaliojo vaikų švietimo paslaugas, tačiau jos teikiamos nesutvarkytoje ir nepritaikytoje infrastruktūroje. Muzikos mokykloje nėra galimybės kurti naują veiklą, nes nėra infrastruktūros galimybių.

Projekto metu suremontavus dalį mokyklos patalpų, atnaujinus šildymo sistemą, elektros apšvietimą, elektroninius ryšius, vidaus vandentiekį ir nuotekas, įsigijus kompiuterinę įrangą, baldus, muzikos instrumentus, bus išplėstas vaikų neformaliojo švietimo veiklos vykdymas ir užtikrinta jos kokybė. Užtikrinus Muzikos mokyklos teikiamų paslaugų kokybę bei naujos veiklos plėtrą, būtų patenkinti tikslinių grupių poreikiai.

Sutvarkius infrastruktūrą bus pagerintos bei išplėstos neformaliojo švietimo veiklos rūšys, vykdomos papildomos, neformaliojo vaikų švietimo veiklos rūšys: etnokultūrinis ugdymas (dainavimas, solfedis, šokamieji žaidimai, ritmika, kanklės) ir muzikinis teatras (sceninis judesys, choras, šokis, vaidyba).

Bendras projekto biudžetas 337 771,00 Eur. 85 % sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos, likusi dalis – Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos. Projektą planuojama įgyvendinti per 16 mėn.

Investicinių projektų skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą