Paskubėkite teikti kandidatus Alytaus miesto garbės piliečio vardui suteikti!


Gal žinote Alytaus miestui, jo žmonėms nusipelniusį asmenį? Siūlykite suteikti jam Alytaus garbės piliečio vardą. Kandidatų siūlymų dar laukiame iki šių metų balandžio 30 dienos. Juos galite pateikti Alytaus miesto savivaldybės priimamajame.
Garbės piliečio vardas suteikiamas už ypatingus nuopelnus Alytaus miestui, miesto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje. Tradiciškai Alytaus miesto šventės metu garbės piliečiui įteikiamas garbės piliečio ženklas ir garbės piliečio liudijimas. Garbės piliečio liudijimas įregistruojamas Alytaus miesto garbės piliečių knygoje.
Vieneriais kalendoriniais metais suteikiamas tik vienas Alytaus miesto garbės piliečio vardas. Siūlymus dėl garbės piliečio vardo suteikimo gali teikti Alytaus mieste esantys juridiniai ir fiziniai asmenys. Siūlant kandidatą prašome pateikti šiuos dokumentus:
• teikėjo prašymas;
• siūlomo kandidato laisvos formos sutikimas;
• siūlomo kandidato gyvenimo aprašymas;
• siūlomo kandidato darbų ir nuopelnų Alytaus miestui aprašas;
• siūlomo kandidato turimi apdovanojimai, įvertinimai (nurodomi metai);
• atitinkamų sričių veikiančių organizacijų rekomendacijos.
Pirmą kartą Alytaus miesto garbės piliečio vardas suteiktas 2000 metais. Juo tapo ilgametis miesto vadovas Alfonsas Grigaitis, kurio pastangomis išsiplėtė miesto pramonė, įkurtos stambiausios jos įmonės, pradėti statyti gyvenamieji mikrorajonai. Praėjusiais metais Alytaus garbės piliečio vardas už miesto švietimo plėtrą ir tobulinimą, sveikos gyvensenos puoselėjimą suteiktas buvusiam Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariui, ilgamečiam Alytaus miesto švietimo įstaigų vadovui, Alytaus sveikuolių klubo „Ryžtas“ įkūrėjui ir vadovui Vytautui Mockevičiui, Alytus šiuo metu turi 22 garbės piliečius.

Alytaus miesto savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą