Prienuose – pradedamos įrenginėti naujos konteinerinės atliekų aikštelės


Prienuose pradedamos įrenginėti naujos konteinerinės atliekų surinkimo aikštelės, kuriose bus sumontuoti šiuolaikiški požeminiai, pusiau požeminiai ir antžeminiai konteineriai rūšiuojamajam atliekų surinkimui. Jie pakeis jau daugelį metų naudojamus, nusidėvėjusius plastikinius konteinerius.
„Tikrai laukiame šių aikštelių – modernesnių, patogesnių. Neabejoju, kad jų įrengimas paskatins gyventojus geriau rūšiuoti atliekas ir pagerins paties miesto įvaizdį. Naujos aikštelės užims mažiau vietos, jos geriau prisiderins prie aplinkos, ji bus švaresnė“, - sakė Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas.
Naujosios aikštelės bus įrengtos pagal Prienų rajono savivaldybės tarybos patvirtintą jų išdėstymo schemą – daugelis jų atsiras šiuo metu veikiančių atliekų aikštelių vietose arba netoli jų.
Iš viso Prienų rajono savivaldybėje bus įrengta 40 konteinerinių aikštelių: 16 požeminių, 12 pusiau požeminių ir 12 antžeminių. Kiekvienoje aikštelėje bus po 5 konteinerius, skirtus mišrioms komunalinėms atliekoms, plastiko ir metalo pakuotei bei atliekoms, popieriaus ir kartono pakuotei bei atliekoms, stiklo pakuotei ir atliekoms bei maisto atliekoms.
Prienų mieste, kur yra didžiausi žmonių srautai, bus įrengtos požeminės aikštelės. Pusiau požeminės aikštelės bus įrengtose tam tinkamose vietose ir tik ten, kur neįmanoma įrengti pusiau požeminių aikštelių, bus įrengtos antžeminės aikštelės.
Pasak Komunalinių atliekų infrastruktūros plėtros projektą įgyvendinančio Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus Algirdo Reipo, pusiau požeminės ir požeminės aikštelės yra gerokai pranašesnės už antžemines, nes į jas išmestos atliekos tarytum „užrakinamos“ žemėje, kurios temperatūra yra žemesnė negu oro. Todėl atliekų konteineryje susidarančios dujos nekyla į viršų ir tai padeda išvengti blogų kvapų.
Įrengus naujas konteinerines aikšteles, gyventojams bus išdalinti mišrių komunalinių atliekų konteineriams skirti užraktai su identifikaciniais numeriais.
Naudojantis šiais užraktais mišrias atliekas bus galima išmesti į bet kurį joms skirtą konteinerį savivaldybėje.
„Taip siekiame apriboti pašalinių asmenų galimybes į šiuos konteinerius išmesti ar šalia jų palikti savo atliekas“, - sakė A. Reipas.
Iki 2019 metų pavasario naujas konteinerines rūšiuojamojo atliekų surinkimo aikšteles planuojama įrengti visose Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą įkūrusiose savivaldybėse – iš viso septyniose savivaldybėse numatoma įrengti 371 šiuolaikišką aikštelę.

Apie UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras yra didžiausia atliekas tvarkanti įmonė Alytaus regione, įsteigta 7 šio regiono savivaldybių – Alytaus miesto ir rajono, Birštono, Druskininkų, Lazdijų, Prienų ir Varėnos rajonų. Bendrovė organizuoja regioninę atliekų tvarkymo sistemą, eksploatuoja atliekų tvarkymo ir šalinimo įrenginius, administruoja vietinę rinkliavą iš atliekų turėtojų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, vykdo visuomenės informavimo ir švietimo programą apie atliekų tvarkymą. Bendrovė yra įdiegusi aplinkosaugos valdymo standartą ISO 14001 ir Alytaus regiono bendruomenei užtikrina saugų aplinkai ir gyventojų sveikatai komunalinių atliekų tvarkymą. Viešųjų pirkimų būdu parinkus komunalinių atliekų surinkėjus ir įvedus visuotinę rinkliavą, Alytaus regione yra užtikrintas viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos visuotinumas, kokybė ir prieinamumas.

 ARATC informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą