Alytuje atsiras naujos atliekų konteinerių aikštelės

Alytuje netrukus bus pradėta įrengti naujas rūšiuojamojo atliekų surinkimo konteinerių aikšteles. Šiuolaikiškos, galinčios turėti specialius užraktus aikštelės su naujos kartos antžeminiais ir pusiau požeminiais konteineriais atsiras buvusių aikštelių arba kitose gyventojams patogiose vietose prie daugiabučių namų.

Aikštelių išdėstymo schema buvo parengta ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta dar 2016 metų pavasarį.

Rengiant naują schemą, buvo stengiamasi kiek įmanoma išlaikyti esamas tokių aikštelių vietas, jeigu jos yra patogios ir lengvai pasiekiamos gyventojams bei aptarnaujančioms įmonėms.

Prieš patvirtinant schemą vyko diskusijos su miesto gyventojais, klausta daugiabučių namų bendrijų pirmininkų, administratorių, garažų bendrijų pirmininkų nuomonės. Raštu buvo gauta apie pusšimtis gyventojų pasiūlymų.

Aikštelių išdėstymo schemą rengusios bendrovės „Atamis" specialistai išanalizavo ir atsižvelgė į alytiškių pastabas bei pasiūlymus, įvertino jų įgyvendinimo galimybes.

Esant galimybei aikštelių vietos buvo koreguojamos, parinktos kitos, tačiau tai padaryti buvo įmanoma ne visur dėl konkrečioje vietoje esančios inžinerinės infrastruktūros tinklų ar kitų objektyvių priežasčių.

Daugelis pasiūlymus pateikusių gyventojų pageidavo naujas aikšteles iškelti iš daugiabučių namų kiemų ir įrengti arčiau važiuojamosios gatvės dalies. Tačiau nebuvo galimybių tai padaryti visose vietose.

Visi pasiūlymus pateikę alytiškiai buvo informuoti, ar jų pasiūlymai bus įgyvendinti, o jei nebus – tai dėl kokių priežasčių. Dalis pasiūlymus teikusių gyventojų patvirtino pritariantys atliktoms korekcijoms.

Vietos naujoms atliekų konteinerių aikštelėms įrengti buvo parinktos vadovaujantis tokių aikštelių įrengimą reglamentuojančiais teisės aktais. Jie numato, kad įrengiant aikštelę turi būti išlaikyta ne mažiau kaip 10 metrų riba nuo daugiabučio pastato langų ir durų. Konteinerių aikštelės negali būti arčiau nei 10 metrų nuo vaikų žaidimo aikštelių.

Daugiabučių namų rajonuose įrengiama ne mažiau kaip po vieną antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelę 600 gyventojų, siekiant kad aikštelės būtų ne toliau kaip 100 metrų nuo gyvenamų namų.

Alytaus mieste bus įrengtos 35 antžeminės, 99 pusiau požeminės komunalinių atliekų konteinerių aikštelės ir 6 žaliųjų atliekų surinkimo aikštelės prie kapinių. Bendras aikštelių skaičius bus keliomis dešimtimis mažesnis, nes rasti vietas naujoms aikštelėms buvo sudėtinga. Tačiau naujosios aikštelės bus modernios, erdvesnės, su didesnės talpos konteineriais.

Vienoje konteinerinėje aikštelėje bus įrengta po 5 konteinerius: mišrių komunalinių atliekų, stiklo, popieriaus ir kartono, plastiko ir metalo bei skirtus maisto atliekoms. Aikštelėse prie kapinių bus pastatyti konteineriai žaliosioms atliekoms surinkti.

Maždaug kas dešimtoje aikštelėje bus pastatytas ir atskiras tekstilės atliekų konteineris. Šiuo metu tekstilės atliekos atskirai nėra surenkamos, gyventojams jas tenka vežti į didelių gabaritų surinkimo aikšteles. Pastačius tekstilės konteinerius rūšiuojamojo surinkimo aikštelėse daugiabučių kiemuose, rūšiuoti tekstilės atliekas bus patogiau ir paprasčiau. Alytuje planuojama pastatyti 13 tekstilės atliekų konteinerių.

Naujos rūšiuojamam atliekų surinkimui skirtos atliekų konteinerių aikštelės Alytuje bus įrengtos įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą Komunalinių atliekų infrastruktūros plėtros Alytaus regione projektą. Jį visam Alytaus regionui parengė Alytaus miesto savivaldybė, o projektą įgyvendinti Alytaus regiono plėtros taryba įpareigojo Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą (ARATC).

Pagal tą patį projektą ARATC jau įsigijo beveik 6 tūkst. maisto atliekoms skirtų konteinerių, jie jau dalijami individualių namų gyventojams. Europos Sąjungos reikalavimai numato, kad nuo 2019 metų visos susidarančios maisto atliekos turi būti surenkamos atskirai, todėl joms skirtų konteinerių įsigijimas buvo neišvengiamas.

Komunalinių atliekų infrastruktūros plėtros projekte numatytas ir dar vienas objektas – atliekų paruošimo naudoti pakartotinai punktas, paprasčiau vadinamas daiktų mainų punktu. Jis bus statomas Alytaus regiono atliekų tvarkymo technologijų centre Alytaus rajone Takniškių kaime.

Šiame punkte bus surenkami gyventojų atvežti naudoti dar tinkami buities daiktai, kurie būtų atiduodami kitiems gyventojams, prireikus – paruošiami pakartotiniam naudojimui. O kiekvienoje didelių gabaritų aikštelėje bus atskiros patalpos, kur gyventojai galės atvežti ir palikti dar tinkamus naudoti daiktus, o tie, kam jų reikės, galės tuos daiktus pasiimti.

Projektui įgyvendinti ir visiems jame numatytiems objektams įrengti bei atnaujinti yra pritarusi Alytaus regiono taryba. Nauji projektai ir investicijos į komunalinių atliekų infrastruktūros plėtrą yra būtinos, užtikrinant Europos Sąjungos reikalavimus pagal žiedinės ekonomikos principus.

 

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą