Nuotraukos autorius: JP.lt nuotr.

Auditas Alytaus pataisos namuose: chaotiški ir neskaidrūs viešieji pirkimai, neteisėtas turto naudojimas, neefektyviai ir nepagrįstai naudojamos biudžeto lėšos


Teisingumo ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus auditorių atliktas patikrinimas Alytaus pataisos namuose atskleidė sisteminius bausmių vykdymo įstaigos veiklos organizavimo ir vykdymo trūkumus, kurie sudarė sąlygas neefektyviai, nerezultatyviai ir neskaidriai valdyti valstybės turtą ir lėšas.
„Atskleistos negerovės Alytaus pataisos namuose kartojasi ir kitose įkalinimo įstaigose. Tai yra ne atskiros įkalinimo įstaigos, o visos sistemos blogybės, todėl Teisingumo ministerijoje buvo įkurtas Korupcijos prevencijos skyrius, kurio vienas pagrindinių uždavinių yra greitai ir efektyviai užkardyti sistemines negeroves,“ – sako teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.
Buvo nustatyta, kad ankstesnė Alytaus pataisos namų administracija savavališkai, be Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, privačiam juridiniam asmeniui panaudos pagrindais perdavė valstybės nekilnojamąjį turtą. Nustatyta, kad įstaiga nekontroliavo ir panaudos sutarties vykdymo.
„Audito rezultatai verčia abejoti ne tik turto valdymo sprendimų racionalumu Alytaus pataisos namuose, bet ir jų skaidrumu. Pavyzdžiui, buvo nustatytas atvejis, kai valstybės turtas privačiam juridiniam asmeniui išnuomotas už 6,6 karto mažesnę kainą, nei tokių patalpų nuomos rinkos kaina Alytaus mieste, o nuomininkas patalpomis ne tik pradėjo naudotis dar iki nuomos konkurso paskelbimo, bet ir turėjo galimybę naudotis beveik 3 kartus didesniu plotu nei išsinuomojo. Sulaukėme įstaigos vadovo pavaduotojo prašymo nefiksuoti šio pažeidimo,“ – sako Teisingumo ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Dorita Visalgienė.
Audito rezultatai parodė, kad netinkamai buvo valdoma ir draudžiamų daiktų patekimo į įstaigos teritoriją rizika. Tretiesiems asmenims buvo leidžiama patekti į įstaigos teritoriją be nustatytų leidimų, o į išnuomotas patalpas patekdavo objektai, kuriuose būtų nesudėtinga slėpti draudžiamus daiktus.
Audito metu nustatyti faktai patvirtina, kad Alytaus pataisos namų vadovas ne tik neefektyviai organizavo šios įkalinimo įstaigos veiklą, bet ir neproporcingai bei nepagrįstai skirstė darbo užmokesčio fondą darbuotojams. Pavyzdžiui, 2015-2017 m. nepagrįstai buvo panaudota daugiau nei 150 tūkst. eurų iš valstybės biudžeto.
Neproporcingai buvo skiriamos ir priemokos už įprastą krūvį viršijantį darbą ir papildomas užduotis. Tokie įstaigos vadovo sprendimai mažino statutinės tarnybos patrauklumą. Nustatyta atvejų, kai nekvalifikuotas, aukštos kvalifikacijos ir įgūdžių nereikalaujantis darbas buvo labiau vertinamas nei didesnio pavojingumo ir daugiau žinių reikalaujantis pareigūno darbas. Pavyzdžiui, iš visų neužimtų pareigybių statutinių pareigūnų pareigybių skaičius sudarė apie 84 proc., tačiau dėl padidėjusio darbo krūvio skirtų ir išmokėtų priemokų dalis pareigūnams sudarė tik 27,3 proc.
Be to, ne vienus metus daliai pareigūnų buvo nepagrįstai skiriamos ir mokamos priemokos už darbą pavojingomis darbo sąlygomis, o šių priemokų mokėjimo nuolatinę analizę ir kontrolę atliekantis Kalėjimų departamentas iki šiol nepastebėjo, kad ne visiems pareigūnams jos skiriamos ir mokamos pagrįstai.
Audito metu nustatytų pažeidimų kiekis ir pobūdis atskleidė, kad viešieji pirkimai Alytaus pataisos namuose buvo vykdomi chaotiškai ir, auditorių vertinimu, neskaidriai. Įstaiga didžiąją dalį atliktų viešųjų pirkimų vykdė kreipiantis tik į vieną tiekėją arba vykdė neskelbiamas apklausas, kai nuolat tie patys tiekėjai pasirenkami savo nuožiūra ir neargumentuojant tokio pasirinkimo. Pavyzdžiui, 2016 m. buvo vykdyti 524 viešieji pirkimai ir net 505 pirkimus įstaiga atliko apklausiant tik vieną tiekėją. 2017 m. vykdyta 443 viešųjų pirkimų ir 413 pirkimų įstaiga atliko apklausiant vieną tiekėją.
Kai kurie pirkimai atlikti iš įmonių, kurios nenurodo, jog prekiauja atitinkamomis prekėmis, pavyzdžiui, iš kavinių paslaugas teikiančios įmonės buvo įsigyjamas juodžemis, o pareigūnų batai įsigyjami iš baldais prekiaujančios įmonės. Dar vienas iš neskaidrių viešųjų pirkimų pavyzdžių yra statybų techninės priežiūros paslaugų pirkimo vykdymas iš Alytaus pataisos namų darbuotojo, kuriam ši funkcija yra priskirta pagal pareigybės aprašymą.
„Siekiant skaidriai ir taupiai naudoti biudžeto lėšas buvo nuspręsta, kad nuo 2019 m. viešieji pirkimai bus vykdomi centralizuotai“, – teigia ministras E. Jankevičius.
Dėl audito išvadoje nurodytų negerovių yra pradėtos atsakingų darbuotojų tarnybinio nusižengimo tyrimo procedūros.
„Neseniai atranką užimti Alytaus pataisos namų direktoriaus pareigas laimėjo Genadijus Lepiochinas. Noriu naujam vadovui palinkėti sėkmės ir ryžtingai spręsti įsisenėjusias problemas,“ – sako teisingumo ministras.

Teisingumo ministerijos informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą