Įsirengėte rezervuotą stovėjimo vietą? Nepamirškite apie tai pranešti savivaldybei

Nuo praėjusių metų pabaigos pakeitus Specialiųjų leidimų statyti transporto priemones kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje išdavimo, šio ženklo įrengimo ir pašalinimo tvarkos aprašą, žemės sklypų savininkai, turintys teisę į valdomą žemės sklypą, šį ženklą gali įsirengti lengviau.

Tačiau apie tokio kelio ženklo įrengimą būtinai reikia raštu ar elektroninių paštu pranešti savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir Viešosios tvarkos skyriams.

„Tvarkos pakeitimas itin paskatino daugiabučių namų gyventojus tvarkytis aikštelėse prie savo namų, nes gyventojai vis labiau jaučiasi savo kiemo šeimininkai ir noriai kuria sau patogią aplinką, tačiau savivaldybės darbuotojai pastebi, kad įrengtų ženklų mieste daugėja, tačiau ne visi juos įsirengę asmenys apie tai yra pranešę, kaip tai numatyta apraše, todėl dažnai kyla nesusipratimų dėl ženklų teisėtumo ir naudojimo“, – sakė Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vedėja Palmira Raškauskienė.

Miesto ūkio skyrius renka šią informaciją ir ketina ją susisteminti bei viešinti savivaldybės tinklalapyje, o Viešosios tvarkos skyrius kontroliuoti, kaip automobiliai statomi ženklų galiojimo zonose. Tam būtina turėti tikslius duomenis.

Jeigu esate įsirengę kelio ženklą „Rezervuota stovėjimo vieta“ teritorijoje, kurią turite teisę valdyti, naudotis ar disponuoti (nuosavybės, nuomos ar kitu pagrindu valdomus žemės sklypus), prašome apie tai pranešti raštu ar el. paštu egle.kupcinskiene@alytus.lt iki 2020 m. liepos 1 d.

Šioje teritorijoje esantys kelio ženklai bus įtraukti į Alytaus mieste esančių kelio ženklų „Rezervuota stovėjimo vieta“ sąrašą. To nepadarius, bus laikoma, kad kelio ženklas įrengtas neteisėtai ir privalėsite jį pašalinti.

Kilus klausimams kreipkitės į savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyrių tel. (8 315) 55 134 arba pirmiau nurodytu el. paštu.

Primename, kad P ženklas „Rezervuota stovėjimo vieta“ negali būti įrengiamas įvažiavimų į kiemus ir pravažiavimų pro namą keliukuose.

Kelio ženklas „Rezervuota stovėjimo vieta“ gali būti statomas tik automobilių aikštelėse su įrengta kelio danga. Ženklą savo lėšomis įsirengę aikštelės naudotojai tampa atsakingi už jo naudojimą, kaip to reikalauja Kelių eismo taisyklės.

Jos numato, kad tokioje vietoje automobilius paliekančių asmenų automobiliuose matomoje vietoje turi būti palikti specialūs leidimai. Juos privalo išduoti nuosavybės teisę arba teisę naudotis ar disponuoti valdomuose žemės sklypuose turintys žemės savininkai ar naudotojai, arba jų įgalioti asmenys.

AMSA Komunikacijos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą