Nuotraukos autorius: AMS

Jaunimo iniciatyvos: teikite paraiškas!

Primename, kad jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės ir kitos su jaunimu dirbančios organizacijos bei verslo subjektai gali teikti paraiškas iniciatyvai finansuoti.  

Pridedamas tvarkos aprašas https://alytus.lt/lt/savivaldybes-administracija/teisine-informacija

Pridedama paraiška https://alytus.lt/lt/savivaldybes-administracija/teisine-informacija

Iniciatyvos apimtis, planuojamas rezultatas, iniciatyvos sąmata ir išlaidos privalo būti aiškiai nurodytos. Išlaidos turi būti suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, atitikti sąmatoje nurodytas išlaidas, rinkos kainas. Iniciatyvai įgyvendinti prašoma suma negali būti mažesnė nei 300 Eur ir didesnė nei 1000 Eur

Pateikiami dokumentai turi būti A4 formato. Iniciatyvų paraiškos gali būti teikiamos šiais būdais: 

 popierinė paraiška priimama Alytaus miesto savivaldybės priimamajame adresu Rotušės a. 4, Alytus;

 el. paštu avilysreg@alytus.lt

 administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale www.epaslaugos.lt

2019 m. buvo įgyvendinta 11 iniciatyvų, kurioms Alytaus miesto savivaldybė skyrė 6480 Eur.

 Alytaus miesto savivaldybės administracijos informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą