Atlikta Alytui aktualių strateginio planavimo dokumentų analizė

Strateginio planavimo dokumentų analizė – vienas pirmųjų rengiamo Alytaus miesto strateginio plėtros plano iki 2030 m. etapų, kurio metu siekiama apžvelgti savivaldybei aktualius strateginio planavimo dokumentus, jų prioritetus ir tikslus, kurių nuostatos turi atsispindėti rengiamame Alytaus miesto savivaldybės strateginiame plėtros plane iki 2030 metų.

Analizės metu buvo nagrinėti pagrindiniai planavimo dokumentai, apimantys ES ir Lietuvos Respublikos planavimo dokumentus, aktualūs laikotarpiui iki 2030 m.: 

1. „Europa 2030”;

2. LR teritorijos bendrasis planas „Lietuva 2030“;

3. 2021–2027 metų daugiametė finansinė programa;

4. Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“.

Siekiant užtikrinti miesto strateginės plėtros tęstinumą, į analizę buvo įtraukti ir miesto lygmens strateginiai dokumentai: Alytaus miesto bendrasis; Alytaus miesto darnaus judumo; Alytaus miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginis veiklos planai; analizuotos Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos galimybių studija ir projekto „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022. Kuriantys tiltus“ įgyvendinimo programa; nagrinėti UAB „Dzūkijos vandenys“ 2020–2022 metų veiklos ir UAB „Alytaus šilumos tinklai“ 2020–2022 metų investicijų planai.

Atliekant dokumentų analizę buvo nagrinėjami dokumentuose išskirti prioritetai, tikslai, uždaviniai, kuriamos dokumentų tarpusavio sąsajos.

Susipažinti su Alytaus miesto savivaldybei aktualių strateginio planavimo dokumentų analize galite čia.

SPP rengėjų informacija

 

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą