Nustatytos naujos cheminių medžiagų ir cheminių mišinių pavojaus klasės ir kategorijos

Kovo 31 d. paskelbtas Europos Komisijos reglamentas, kuriuo nustatytos naujos cheminių medžiagų ir cheminių mišinių pavojaus klasės ir kategorijos. Reglamentas taikomas tiesiogiai visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, tarp jų ir Lietuvoje.

Tačiau cheminių medžiagų ir mišinių tiekėjams duodama laiko prisitaikyti prie naujų klasifikavimo ir ženklinimo reikalavimų – chemines medžiagas pagal naujus kriterijus bus privaloma klasifikuoti nuo 2025 m. gegužės 1 d., cheminius mišinius – nuo 2026 m. gegužės 1 d.

Nustatytos šios cheminių medžiagų ir cheminių mišinių pavojaus klasės ir kategorijos: endokrininę  sistemą ardančios medžiagos (pavojus žmonių sveikatai arba aplinkai), patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT) ir labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) medžiagos; patvarios, mobilios ir toksiškos (PMT) ir labai patvarios, labai mobilios (vPvM) medžiagos.

Nauji klasifikavimo reikalavimai labai svarbūs siekiant apsaugoti vartotojus, ypač labiausiai pažeidžiamas asmenų grupes, ir darbuotojus nuo cheminių medžiagų, kurios kelia didžiausią pavojų sveikatai.

Buvo įrodyta, kad endokrininę sistemą ardančios medžiagos sukelia apsigimimus, vystymosi, dauginimosi ir nervų sistemos sutrikimus, vėžį, diabetą, nutukimą, daro neigiamą poveikį gyvūnų populiacijai. 

PBT ir vPvB savybių turinčios cheminės medžiagos ir mišiniai nesuyra aplinkoje, yra linkę kauptis maisto grandinėse, todėl jų ilgalaikį poveikį sunku nuspėti. Be to, kai kurios PBT ir vPvB medžiagos pernešamos dideliais atstumais ir teršia net atokias vietoves.

PMT ir vPvM medžiagos dėl didelio patvarumo ir mobilumo gali patekti į geriamąjį vandenį. Daugelis šių medžiagų nuotekų valymo metu pašalinamos tik iš dalies net naudojant pačius pažangiausius valymo metodus. Tai gali lemti jų koncentracijų didėjimą aplinkoje. Patekusios į aplinką šios medžiagos sukelia neigiamą poveikį ne tik  žmonių sveikatai, bet ir gyvūnams.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą