Iki balandžio 1 d. rekomenduojama neplaukioti su vidaus degimo variklį turinčiomis transporto priemonėmis

Aplinkos ministerija primena, kad dėl šiuo metu kylančios grėsmės vandens paukščiams ir žuvims asmenys raginami iki balandžio 1 d. vengti plaukioti vandens telkiniuose vidaus degimo variklį turinčiomis plaukiojimo priemonėmis.

Aplinkosaugos sąlygose, reglamentuojančiose plaukiojimą vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis, įtvirtinta ,,Plaukiojimo sezono“ sąvoka apibrėžiama kaip ,,laikotarpis nuo ledo ištirpimo vandens telkinyje iki ledo dangos susidarymo. Jei nesusidaro pastovi ledo danga, plaukiojimo sezonas trunka nuo kalendorinės balandžio 1 d. iki kitų metų kovo 15 d.” 

Laikotarpyje nuo kovo 16 d. iki kovo 31 d. į šiaurę traukiantys vandens paukščiai telkiniuose  gausiai apsistoja maitintis bei pailsėti. Vietiniai vandens paukščiai užsiima perėjimo teritorijas, pradeda tuoktuvių žaidimus, sukti lizdus, dėti kiaušinius. Tuo metu pradeda neršti lydekos ir kitos žuvys. Plaukiojimo priemonės su vidaus degimo varikliais gali nubaidyti ir trukdyti migruojantiems paukščiams atstatyti išeikvotas jėgas, pavėlinti jų migraciją ir galimybes laiku pasiekti perėjimo vietas.

Dėl plaukiojimo gali būti sutrikdomas vietinių paukščių porų formavimasis, nuo lizdų nubaidytų paukščių dėtyse gali atšalti kiaušiniai, juose žūti embrionai. Dėl plaukiojimo priemonių sukelto bangavimo ir padidėjusio vandens drumstumo žūva dalis žuvų ikrų, lervučių, nerštaviečių. 

Plaukiojimas nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis (pavyzdžiui, turinčiomis elektros variklį plaukiojimo priemonėmis, irklinėmis valtimis, baidarėmis, burinėmis jachtomis ir pan.) nedraudžiamas visus metus, išskyrus vandens telkinius, esančius gamtiniuose rezervatuose ir ornitologiniuose draustiniuose. Juose draudimo plaukioti išimtys numatytos Aplinkosaugos sąlygų 12 punkte.

Plaukiojimo laikotarpiai, kuriais leistina plaukioti ne saugomose teritorijose esančiuose vandens telkiniuose savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, atsižvelgiant į vandens telkinio plotą ir plaukiojimo priemonės variklio galingumą, yra nustatyti Aplinkosaugos sąlygų II skyriuje .

Saugomose teritorijose esančiuose vandens telkiniuose plaukiojimas savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas nuo balandžio 1 d. iki birželio 20 d., išskyrus plaukiojimą pažintinio vandens turizmo trasomis, nustatytomis teritorijų planavimo dokumentuose, teikiant viešąsias paslaugas. 

Kai kuriuose vandens telkiniuose, įtrauktuose į Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašą, nustatyti papildomi ribojimai plaukioti tam tikromis savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis. Su šiais ribojimais galima susipažinti čia

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą