Regionai siekia savarankiškumo

Penktadienį Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė dalyvavo „Regioninės politikos forume 2020“, kuriame aptarti esminiai pokyčiai, susiję su regionų plėtrą reglamentuojančių įstatymų pasikeitimais, praktiniu jų įgyvendinimu.

Forumo metu buvo akcentuota, kad priimti regioninės plėtros, strateginio valdymo įstatymai, patvirtinta bendrojo plano koncepcija suteiks regionams daugiau autonomijos.

Lietuvos ateities ekonomikos DNR plane išskirti 5 prioritetai, į kuriuos bus susitelkta – žmogiškasis kapitalas, skaitmeninė ekonomika ir verslas, inovacijos ir moksliniai tyrimai, ekonominė infrastruktūra bei klimato kaita, energetika.

Naujoji tvarka leis regionams įgyvendinti kompleksines strategijas, kurios bus suplanuotos pačių regionų, o ne nuleistos iš viršaus. Regionų plėtros sėkmė siejama su gyventojų poreikius atitinkančia aplinka ir paslaugomis, sektorinių nacionalinių, regioninių ir savivaldos iniciatyvų derinimu, regiono ir savivaldybių kompetencijų stiprinimu, viešųjų paslaugų tinklo optimizavimu.

Didelė atsakomybė tenka regionų plėtros taryboms, kurios bus atsakingos už tai, kad jų regionuose žmonės norėtų gyventi, kurti, auginti vaikus ir vystyti verslą. 

Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis sakė, kad Vyriausybė ėmėsi kartu su savivaldybėmis spręsti jų biudžetų surinkimo klausimus. Priimtas sprendimas atkurti savivaldybėms nesurinktą gyventojų pajamų mokesčio dydį šiems metams, ir tai nevirs ilgalaike savivaldybių skola. Taip pat nutarta suintensyvinti Kelių priežiūros programą, tam paskirta 150 mln. eurų;  345 mln. eurų skirta papildomiems darbams finansuoti.

LRV ir Alytaus rajono savivaldybės informacija

 

Komentarai

  • Evaldas Grinius
    prieš 48 minučių
    6 p r i o r i t e t a s – K U L T Ū R A !!!
    (galima vadinti ir kūrybinės industrijos). Gerb. strateguotojai-organizatoriai - nebūkit nesusipratėliai. Tikiuos neesat nihilistai, ir šią vieną svarbiausių visuomenės gerovės sritį įtrauksit į savo planus !!! Pagarbiai, Evaldas Grinius, Lietuvos dailininkų sąjungos narys, VšĮ „EGARTA“ direktorius, tęstinio kultūros projekto VIZUALUS MENAS ALYTUS vadovas.

Parašykite komentarą