Butrimonių klebonas Juozas Bakšys atsisveikino su parapijiečiais

Praėjusį sekmadienį, didžiausių Butrimonių parapijoje Šv. Onos atlaidų metu gausiai susirinkę Šv. Išganytojo bažnyčios parapijiečiai atsisveikino su ilgamečiu klebonu Juozu Bakšiu, kuris vyskupo sprendimu perkeltas į kitą parapiją.  Paskutines šv. Mišias aukojo pats klebonas.  

Ateinantį sekmadienį J. Bakšys jau melsis paskyrimo vietoje – Aukštadvario Kristaus atsimainymo bažnyčioje,  o Butrimonių bažnyčioje į parapijiečius kreipsis naujas klebonas – Virgilijus Balnys, atkeltas iš Musninkų Švč. Trejybės parapijos.    

Butrimonių bažnyčioje šv. Mišiose dalyvavęs Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas J. Bakšiui padėkojo už tarnystę parapijiečiams ir visiems Alytaus rajono žmonėms.

„Butrimonių parapijai dovanojote 11 metų. Puoselėjote bendravimą su parapijiečiais, rūpinotės bažnyčios, parapijos namų aplinka, aktyviai dalyvavote bendruomenės veikloje. Savo gražiais darbais užsitarnavote pagarbą. Jums suteiktas 2018 metų Geriausiojo Alytaus rajono dvasininko vardas. Telydi Jus sveikata, neišsenkantis atsidavimas bei Dievo palaima“, – linkėjo meras.

 Daug gražių padėkos žodžių ir linkėjimų išsakė vietos bendruomenė: seniūnas Andrius Karlonas, savivaldybės tarybos narys Kęstutis Patinskas, Butrimonių gimnazijos direktorius Valdas Valvonis, bendruomenės „Šviesa“ pirmininkė Zita Lukoševičienė,  parapijos tarybos atstovai, Butrimonių keturratininkai, aplinkinių parapijų gyventojai. Atsisveikinimo kūrinį klebonui skyrė Butrimonių gimnazijos merginų choras.

J. Bakšys Butrimonių Išganytojo parapijos klebonu paskirtas nuo 2009 metų. Jis greitai įsiliejo į visos parapijos gyvenimą, savo gražiais darbai užsitarnavo aplinkinių pagarbą. Rūpinosi parapijos namų aplinka, bendradarbiaudamas su rajono savivaldybe tvarkė bažnyčią: atnaujino altorių (aukų stalą), paklojo naujas grindis.  Su vietinių menininkų iniciatyva prie parapijos namų pastatė paminklinį kryžių, skirtą Lietuvos šimtmečiui ir popiežiaus apsilankymo Lietuvoje įamžinimui.

Klebonas aktyvai dalyvavo ne tik seniūnijos, bet ir savo gimtojo krašto – Mikalavo kaimo – bendruomenės „Šilaičiai“ veikloje. Sportas J. Bakšiui taip pat nesvetimas: žaidė Pivašiūnų tinklininkų komandoje, dalyvavo butrimoniškių keturratininkų veikloje arba tiesiog suburdavo kaimynus  į krepšinio aikštelę savo kieme.

Butrimonių bažnyčioje buvo laiminama bene daugiausia rajone vykstančių santuokų, vyko daug krikštynų. Klebonas skatino jaunimą ir pats kartu su jais dalyvavo katalikiškojo jaunimo veikloje, organizavo labdarą nepasiturintiems asmenims.

J. Bakšys aptarnavo ne tik Butrimonių, bet ir Trakų rajono Dusmenų Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado parapiją, kurioje taip pat buvo mylimas parapijiečių.

Atsisveikinimo mišiose kunigas J. Bakšys neslėpė jaudulio, dėkojo už išsakytus sveikinimus ir nuoširdžius linkėjus.

Po šv. Mišių seniūnas, bendruomenė ir seniūnaičiai pakvietė J. Bakšį bei visus atsisveikinimo iškilmėje dalyvavusius parapijiečius, svečius dar pabendrauti agapėje.

 

Alytaus rajono savivaldybės informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą