Socialinė priežiūra bus akredituojama

Šių metų gegužės mėnesį LR Seimas priėmė Socialinių paslaugų įstatymo pakeitimus, kurie nustatė, kad savivaldybės turės akredituoti jų teritorijoje teikiamas socialinės priežiūros paslaugas, tokias kaip  socialinė priežiūra vaikų dienos centruose, pagalba į namus senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims, apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose bei kitas socialinei priežiūrai priskiriamas paslaugas. Svarbu tai, kad tik akredituotos paslaugos galės būti finansuojamos valstybės bei savivaldybių biudžetų lėšomis.

Pastaruoju metu Socialinės apsaugos ir darbo ministras patvirtino poįstatyminius teisės aktus – Socialinės priežiūros akreditavimo tvarką ir Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimus bei rekomendacijas. Šių teisės aktų nustatyta tvarka įstaigos (tame tarpe ir socialines paslaugas teikiančios asociacijos, bendruomenės, viešosios įstaigos), pageidaujančios teikti akredituotą socialinę priežiūrą, turės teikti prašymus savivaldybės administracijai, kuri priims sprendimą dėl teisės teikti akredituotą priežiūrą suteikimo. Teisė teikti paslaugas bus suteikiama 3 metų laikotarpiui su galimybe jį pratęsti. Visą šį laikotarpį savivaldybė ne tik kontroliuos kaip įstaigos teikia socialines paslaugas, tačiau yra pasiruošusi teikti įstaigoms metodinę pagalbą siekiant, kad savivaldybės gyventojai gautų kokybiškas paslaugas ir pagalbą.

Vaikų dienos centrų akredituota socialinė priežiūra bus teikiama nuo 2021 metų sausio 1 dienos, kita socialinė priežiūra – nuo 2022 metų sausio 1 dienos. Socialinės globos paslaugos ir toliau bus licencijuojamos Socialinių paslaugų priežiūros departamento ir turės atitikti socialinės globos normas.

 
 druskininkusavivaldybe.lt informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą