Verslo liudijimas Alytaus rajone metams kainuoja tik 1 eurą

Šeštus metus savivaldybė teikia pagalbą verslininkams. Rugpjūčio 6 d. posėdyje Alytaus rajono savivaldybės taryba apsvarstė ir 2021 metams paliko galioti 84 veikloms anksčiau nustatytus individualių veiklų įkainius.

Iš jų net 44 individualioms veikloms verslo liudijimas Alytaus rajono teritorijoje ir toliau kainuos tik 1 eurą per metus.

2 veiklų įkainiai vykdant apgyvendinimo paslaugas tiek Alytaus rajono teritorijoje, tiek visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių ir Neringos savivaldybės teritorijas bei Marijampolės savivaldybės Marijampolės miesto teritoriją, buvo suvienodinti, ir jiems nustatytas 100 eurų mokestis per metus.

Visoms veikloms, kurioms neribojama teritorija, įkainis liko kaip ir praėjusiais metais – 684 eurai.

Taikoma daug lengvatų

Taip pat išliko lengvatos, taikomos atsižvelgiant į gyventojų socialinę padėtį:

20 proc. lengvata bus taikoma verslo liudijimus įsigyjantiems dirbantiems (tarnaujantiems) asmenims (įskaitant individualių įmonių savininkus, ūkinių bendrijų tikruosius narius, mažųjų bendrijų narius, gaunančius su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų). 

40 proc. lengvata – rajono gyventojams, sulaukusiems senatvės pensijos. 

50 proc. verslo liudijimo mokesčio turi mokėti bedarbiai, įregistruoti Užimtumo tarnybos Alytaus skyriuje, taip pat -  daugiavaikės šeimos bei vieniši tėvai, auginantys vaikus iki 18 metų arba vyresnius, jeigu jie mokosi mokyklose arba studijuoja nuolatine studijų forma. 

60 proc. nuolaida taikoma verslo liudijimus įsigijusiems asmenims, kurie turi tradicinio amatininko statusą, kai įsigyja verslo liudijimą savo tradiciniam amatui neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis, lengvas neįgalumo lygis, nedidelių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo  yra sulaukęs senatvės pensijos amžiaus). 

70 proc. lengvata neįgaliesiems, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis, vidutinis neįgalumo lygis, vidutinių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo yra sulaukęs senatvės pensijos amžiaus), asmenims, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis, tėvams, auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų arba vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Tokia pat lengvata gali pasinaudoti ir moksleiviai bei studentai. 

80 proc. lengvata neįgaliems asmenims, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis.

Pasikeitė veiklų sąrašas

Visos pajamos už išperkamus verslo liudijimus patenka į savivaldybės biudžetą. Lengvatos teikiamos savivaldybės biudžeto sąskaita. Vien per 2019 metus lengvatos buvo suteiktos 419 rajono gyventojų, lengvatų suma sudarė 10 345 eurus.

Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu, pakeistas veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašas. Nuo 2020 m. liepos 1 d. keičiamos arba naikinamos kai kurios veiklos rūšys.

Iš sąrašo išbraukta variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, elektros sistemų įrengimas pastatuose bei elektros įtaisų įrengimas ir remontas, vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas.

Iš namų ūkio veiklos išbraukta vaikų priežiūra, o šeimininkavimas pobūviuose, butų tvarkymas, baldų ir kilimų valymas, daržų priežiūra, apželdinimas, malkų skaldymas, šiukšlių surinkimas lieka galioti, šias veiklas galima ir toliau  galima vykdyti pagal verslo liudijimą.

Taip pat iš statybos baigimo apdailos ir valymo darbų išbraukta statybos baigimo apdailos veikla ir tikslinamas veiklos rūšies pavadinimas, jog tai yra pastatų valymo po statybos darbų veikla.

Ateinančių auklių, neįgaliųjų ir kitų asmenų priežiūros veiklos sąraše naikinama ateinančių auklių veikla, o neįgaliųjų, įskaitant nepilnamečius neįgalius asmenis, ir kitų asmenų (išskyrus nepilnamečius asmenis) priežiūros veikla lieka galioti.

Alytaus rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja Jolita Gruzinskienė sako, kad savivaldybė, nustatydama nedidelius mokesčius ir taikydama lengvatas, jau keletą metų remia ir skatina smulkųjį bei vidutinį verslą Alytaus rajone.

„Verslininkai, pasinaudodami jiems suteiktomis galimybėmis, kuria naujas darbo vietas, didina gyventojų užimtumą, tokiu būdu mažėja savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms išmokoms ir kompensacijoms“, - teigia J. Gruzinskienė.

Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, per 6 šių metų mėnesius Alytaus rajone veiklą pagal verslo liudijimus vykdė 499 asmenys, iš jų 223 pasinaudojo priklausančiomis lengvatomis. Daugiausia tai – bedarbiai, įregistruoti Užimtumo tarnyboje.

Populiariausios veiklos išlieka tos pačios – statybos sektorius, prekyba, baldų gamyba, kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

 

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą