Unikali Alytaus rajono mokykla prikelta naujam gyvenimui

Turint gerą idėją, tikslą, komandą bei palaikymą, pasiekti rezultatą galima labai greitai. Tai įrodė Alytaus rajono savivaldybė, per metus atlikusi istorinės, kultūros paveldo statusą turinčios Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos pastatų komplekso tvarkybos darbus. Penktadienį vyko jų pristatymas ir diskusija apie būsimas veiklas.

Mokyklos durys pravertos patiems aktyviausiems, labiausiai palaikiusiems ir prisidėjusiems, žmonėms, kurie atidavė geriausius linkėjimus ir darbus, kad ši mokykla išliktų gyvu ir negęstančiu mokslo, kultūros židiniu.

Alytaus rajono savivaldybė įgyvendina Kurnėnų mokyklos atnaujinimo ir pritaikymo kultūrinėms, turizmo, edukacinėms veikloms projektus.

Darbai finansuojami iš Alytaus rajono savivaldybės biudžeto ir Europos Sąjungos lėšų. Laikantis paveldosaugos reikalavimų, komplekse atlikti, restauravimo, konservavimo, avarijos grėsmės pašalinimo darbai, dar bus įsigyta reikalingos įrangos ir priemonių numatytoms veikloms vykdyti.

Kad Kurnėnų mokykla būtų pritaikyta kultūros, turistinėms, švietėjiškoms veikloms, jomis bus praplėsta Pivašiūnų amatų centro veikla, rengiama bendradarbiavimo sutartis su Profesinio rengimo centru.

Kurnėnų mokykloje bus sudarytos sąlygos tradiciniams amatams vystyti, organizuojamos edukacijos, įvairūs užsiėmimai, ekspozicijos, parodos, įvairūs kultūriniai ir švietėjiški renginiai bei šventės.

Savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas pasidžiaugė atliktu darbu, dėkojo visiems, prisidėjusiems prie komplekso renovacijos ir pabrėžė, kad istorinė mokykla bus atgaivinta, joje vyks įvairios veiklos.

Kurnėnų mokyklos atidaryme dalyvavo Lietuvos Respublikos kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas, viceministrė Gintautė Žemaitytė, Seimo nariai, Alytaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja Dalia Kitavičienė, savivaldybės tarybos nariai, administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė, administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pranskevičius, Kultūros paveldo departamento Alytaus skyriaus vedėjas Alius Baranauskas su kolegomis, Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos draugijos tarybos nariai, asociacijos „Mes už Kurnėnus“ valdybos nariai, savivaldybės įstaigų vadovai, Alytaus rajono vietos veiklos grupės, Turizmo informacinio centro atstovai, Luksnėnų bendruomenės „Spindulys“ nariai ir kiti garbingi svečiai.

Sveikindamas susirinkusius Kurnėnų „aistruolius“, Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas prisiminė šios išskirtinės, „amerikoniškos“ mokyklos fundatorių Lauryną Radziukyną. Meras sakė, kad jį jaudina mažo Kurnėnų berniuko, Laurynuko paveikslas – kaip vaikas kasdien po 10 kilometrų turėdavo pažliugusiais rudens keliais klampoti į Miroslavo mokyklą. Tas kelias įsirėžė vaiko širdin ir atmintin, tad nukeliavęs dar toliau, iki pat Amerikos, ten užsidirbęs pinigų, Laurynas Radziukynas užsibrėžė savojo kaimo vaikams pastatyti geriausią mokyklą.

Meras A. Vrubliauskas sakė, kad šios mokyklos istorija jam atrodo kaip tikra gyvenimo išminties, atjautos, Tėvynės meilės ir pilietiškumo pamoka. Pilietiškumo dvasios vedami buvę mokiniai, mokytojai ir kiti šviesuoliai susibūrė net į dvi Kurnėnų mokyklos draugijas, rūpinosi komplekso atkūrimu, rašė peticijas, ragino visuomenę nelikti abejingiems.

Tiesa, A.Vrubliauskas užsiminė ir apie tai, jog buvo kritikų ir , kurie jį peikė, baksnojo, bet galiausiai visi rado bendrą kalbą, ir turime bendrą rezultatą.

„Lengva pasakyti, kad „mes reikalaujam“, „reikia remontuoti“, „privalom atstatyti“. Bet ar visi realiai suvokia, ką tai reiškia – gauti pinigų, parengti projektus, juos įgyvendinti?!“- retoriškai klausė Alytaus rajono savivaldybės vadovas.

Alytaus rajono savivaldybė, įgyvendindama 4 projektus, atliko darbų už 1,3 mln. eurų. Mokyklos pritaikymo kultūrinėms, turistinėms reikmėms lėšų skyrė ir Kultūros ministerija.

Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas sakė, kad „mes turime perlą! Naujai švytintį perlą. Koks tai yra yra objektas? Tikrai – išimtinis, Ir paveldo požiūriu – tikrai, mes neturime tokių pavyzdžių, kai Amerikos stilius, Čikagos stilius, medžiagos, tuometinės technologijos perkeliamos į tarpukario Lietuvą. Tikrai tai labai ypatingas pavyzdys. Mes turime Lietuvos švietimo istorijos dalį, tarpukario švietimo, modernizacijos ir humaniško švietimo pavyzdį, nes ši mokykla, Kurnėnų, buvo sukurta kaip jauki, humaniška, artima kiekvienam, pritraukianti vaiką į tą kultūros, švietimo pasaulį“.

Mokyklos atnaujinimu ir veiklos joje atkūrimu pasidžiaugė Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos draugijos tarybos narys dr. Kazimieras Sventickas, cituodamas poetą Justiną Marcinkevičių.

„Ir štai atėjo ta diena...“ Diena, kurios labai laukėme, diena, kai po ilgų ir karštų diskusijų metų sulaukto tvirto rajono vadovų ir tarybos narių apsisprendimo, po kruopštaus restauratorių darbo naujam gyvenimui prikeltas sakralus, analogų ne tik Lietuvoje, manau, ir prieškario Europos kaimuose neturėjęs kultūros paveldo objektas“ – kalbėjo dr. K. Sventickas.

Atnaujintos mokyklos pristatymo dalyviai apžiūrėjo patalpas, dalyvavo istorijos apie mokyklą pamokoje. Ją restauruotoje autentiškoje klasėje vedė Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos draugijos tarybos narė, buvusi mokyklos direktorė Antanina Urmanavičienė. Jos prisiminimai ir neslepiamos emocijos užpildė erdvę jaukia šiluma, tarpusavio artumu, džiaugsmu dėl gerai atlikto bendro darbo. Buvę Kurnėnų mokyklos mokiniai ir mokytojai džiaugėsi puikiai renovuotomis patalpomis, apžiūrėjo menkiausias detales ir įvertino, kad dabar viskas atrodo netgi gražiau, negu buvo tada, kai jie čia dirbo ir gyveno.

Antrąją pamokos dalį tęsė UAB „Paveldo sprendimai“, kurie vykdė mokyklos pastatų tvarkybos darbus, direktorius Rolandas Janulis. Jis papasakojo apie išskirtinius šio Kurnėnų komplekso elementus, įdomias detales, atsakė į svečių klausimus.

Kitose buvusiose klasėse pristatyta fotografijų paroda „8-ios Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos istorinės akimirkos“, taip pat – nuotraukų kolekcija „Fotografuoju Kurnėnus“, rajone vykusio tarptautinio dailės plenero tapybos darbų paroda. Veikė improvizuotos keramikos dirbtuvės, vyko smilkalų gaminimo edukacija. Juk būtent sėkmingas Lauryno Radziukyno šeimos smilkalų verslas nutiesė mokyklos kelius iš už Atlanto į Kurnėnus, į gimtinę.

Po atnaujintų patalpų pristatymo vyko diskusija. Pasisakė Kultūros paveldo departamento Alytaus skyriaus atstovė dr. Margarita Janušonienė, kiti renginio dalyviai.

Mokyklos pristatymo renginyje buvo vaišinama Pivašiūnų amatų centro darbuotojų keptomis dzūkiškomis bulvinėmis bandomis. Muzikiniais kūriniais sveikino Alytaus rajono meno ir sporto mokyklos kvintetas, saksofonistas Dainius Platūkis.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą