Galvijų laikytojai kviečiami teikti paraiškas dėl laikinosios valstybės pagalbos už galvijus, parduotus per antrąjį pagalbos teikimo etapą

Druskininkų savivaldybė informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 3D-426 patvirtintomis Laikinosios valstybės pagalbos galvijų laikytojams mokėjimo taisyklėmis, galvijų laikytojai kviečiami teikti paraiškas dėl laikinosios valstybės pagalbos.

Pagalba mokama galvijų laikytojams, atitinkantiems reikalavimus, trimis etapais:

1. už galvijus, parduotus nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d.;

2. už galvijus, parduotus nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d.;

3. už galvijus, parduotus nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d.

Paraiškos teikiamos rajono, kuriame registruota pareiškėjo valda, savivaldybės administracijai:

1. nuo 2020 m. birželio 11 d. iki liepos 15 d. (įskaitytinai) – už galvijus, parduotus per pirmąjį pagalbos teikimo etapą;

2. nuo 2020 m. spalio 1 d. iki spalio 15 d. (įskaitytinai) – už galvijus, parduotus per antrąjį pagalbos teikimo etapą;

3. nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki gruodžio 4 d. (įskaitytinai) – už galvijus, parduotus per trečiąjį pagalbos teikimo etapą;

4. teikdamas paraišką už pirmąjį ar antrąjį pagalbos teikimo etapą, galvijų laikytojas gali vienoje paraiškoje pažymėti, kad prašo pagalbos ir už kitus būsimus pagalbos teikimo etapus, jeigu galvijų laikytojas tais etapais planuoja parduoti galvijus.

Galvijų laikytojas, pavėlavęs pateikti paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, liga), gali ją pateikti:

1. iki 2020 m. spalio 30 d. (įskaitytinai) – už galvijus, parduotus per pirmuosius pagalbos teikimo etapus (nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d.);

2. iki 2020 m. gruodžio 7 d. (įskaitytinai) – už galvijus, parduotus per paskutinį pagalbos teikimo etapą (nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d.).

Paraiškos, pateiktos po nurodyto galutinio pagalbos paraiškų priėmimo termino, nepriimamos.

Pagalba galvijų laikytojams pradedama mokėti: už pirmąjį pagalbos teikimo etapą – nuo 2020 m. rugpjūčio 24 d., už antrąjį pagalbos teikimo etapą – nuo 2020 m. lapkričio 23 d., už trečiąjį pagalbos teikimo etapą – nuo 2020 m. gruodžio 21 d. Visa pagalba turi būti išmokėta iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Galvijų laikytojas, negavęs pagalbos, per 10 darbo dienų nuo tokių faktų paaiškėjimo, bet ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 4 d., gali raštu kreiptis į VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą, kad ne dėl jo kaltės, o dėl objektyvių priežasčių (trečiosios šalies klaidingų veiksmų (ar neveikimo), techninių klaidų pildant paramos paraiškas ir pan.) nebuvo skirta parama.

Paraiškas priima Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Vengrauskas (Vasario 16–osios g. 7), tel. 8 614  25 826, el. paštas alvydas.vengrauskas@druskininkai.lt

druskininku savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą