Laikino atokvėpio paslaugos bus teikiamos Miroslave ir Pivašiūnuose

Alytaus rajono savivaldybės taryba patvirtino Laikino atokvėpio paslaugos organizavimo ir teikimo Alytaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašą ir nustatė asmenų, galinčių gauti ją savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose, vietų skaičių.

Laikino atokvėpio paslaugoms teikti po vieną vietą patvirtinta Miroslavo ir Pivašiūnų globos namuose.

Laikino atokvėpio paslauga – trumpalaikės specialiosios socialinės paslaugos (socialinės priežiūros ir (arba) socialinės globos), teikiamos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir (ar) senyvo amžiaus asmenims, kuriuos namuose augina, prižiūri ir (ar) globoja (rūpina) kartu gyvenantys šeimos nariai, artimieji, tais jais, kai pastarieji dėl tam tikrų priežasčių negali pasirūpinti savo globotiniais, ar ne turi kur jų palikti.

Ši paslauga – tai galimybė jūsų namuose prižiūrimą neįgalų ar senyvą asmenį trumpam palikti socialinės priežiūros arba socialinės globos įstaigoje. Socialiniai darbuotojai gali nustatyti nuo 14 iki 90 dienų laikino atokvėpio poreikį.

Laikinas atokvėpis skiriamas tada, kai kartu gyvenantiems šeimos nariams, artimiesiems, pvz., reikia laiko savo pačių sveikatos priežiūrai arba kitiems neatidėliotiniems reikalams sutvarkyti.

Paslaugą gali pasinaudoti deklaravusieji gyvenamąją vietą ar įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Alytaus rajono savivaldybėje ir faktiškai gyvenantys savivaldybės teritorijoje. Dėl paslaugų reikia kreiptis į seniūniją pagal asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.

Jei laikino atokvėpio paslaugos poreikis bus didesnis, negu yra nustatyta vietų jai teikti, bus sudaroma laikino atokvėpio paslaugos teikimo eilė.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą