Kviečiame teikti 2021 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas

Alytaus miesto savivaldybės administracija kviečia neįgaliųjų socialinės integracijos organizacijas dalyvauti projektų teikimo konkurse dėl 2021 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų įgyvendinimo.

Projektų paraiškas gali teikti įregistruotas juridinis asmuo, teikiantis paslaugas Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

pagal teisinę formą ir veiklos pobūdį:

jis yra neįgaliųjų socialinės integracijos srities nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme; 

paraiškos pateikimo dieną neįgaliųjų socialinės integracijos srities veikla ne trumpesnė nei vieneri metai nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia (-ė) paslaugą (-as)  arba vykdo (-ė) veiklą, skirtą neįgaliesiems; 

planuoja teikti paslaugas ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų per mėnesį;

 projektui vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams (išskyrus nuostatų 10.2 papunktyje nurodytas paslaugas, kurioms teikti nebūtinos konkrečios patalpos, pvz., neįgaliojo palydėjimą, pavėžėjimą į užimtumo, ugdymo, reabilitacijos įstaigas ir kt.), paslaugoms teikti reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną, internetą ir kt.).

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-906 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“.

Organizacija pateikia vieną projekto paraiškos originalą – jį sudaro paraiškos forma (nuostatų 1 priedas) ir projekto sąmata (nuostatų 2 priedas). Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę bei pareigas. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu ir pateikta savivaldybės administracijai .pdf formatu ar kitu formatu, kurį galima būtų peržiūrėti naudojant „Microsoft Office“ programinę įrangą.

2021 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti planuojama skirti 8 5236 Eur valstybės biudžeto lėšų ir 17 100 Eur savivaldybės biudžeto lėšų, iš viso – 102 336 Eur.

Projektai turi būti siunčiami elektroniniu paštu pdf formatu ar kitu formatu. Paraiškų priėmimo pradžia 2020 m. spalio 5 d., priėmimo pabaiga 2020 m. lapkričio 5 d. (imtinai). Kontaktinis asmuo – Socialinės paramos skyriaus vyriausiosios specialistė Remigija Akuockaitė, telefonas pasiteirauti (8 315) 56 660; el. p. remigija.akuockaite@alytus.lt . Darbo laikas I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val.

Paraiškos forma (nuostatų 1 priedas)

Detali projekto įgyvendinimo sąmata (nuostatų 2  priedas) 

Deklaracija  

Ams, Socialinės paramos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą