Nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos sienos apsaugai - 30

Lapkričio 19-ąją sukanka 30 metų, kai Nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje pradėta organizuota Lietuvos valstybės sienos apsauga. Ta proga apie 300 pirmųjų pasieniečių apdovanoti VSAT atminimo ženklais.

1990 m. kovo 11 d. buvo atkurta nepriklausoma Lietuvos valstybė. Kaip ir 1918 m. teko nuo pat pradžių kurti šalies sienos apsaugos sistemą. Kovo 15 d. Lietuvos Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienos kontrolės postų įsteigimo“. Vidaus reikalų ministerija buvo įpareigota įsteigti sienos kontrolės postus. Kovo 20 d. Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienos ženklinimo“. Vyriausybei pavesta pradėti parengiamuosius valstybės sienos ženklinimo darbus.

Taip buvo priimti du svarbūs dokumentai, tačiau dar nebuvo institucijos, kuri pradėtų konkretų kasdienį darbą sienos kontrolės postuose.

Pirmas dokumentas, kuriuo remiantis buvo sukurta institucija, realiai galėjusi pradėti kontroliuoti Lietuvos valstybės sieną, buvo 1990 m. rugsėjo 10 d. Vyriausybės nutarimas „Dėl papildomų laikinų priemonių Lietuvos Respublikos rinkai apsaugoti“. Pagal jį pradėtos formuoti Krašto apsaugos departamento (KAD) tarnybos Lietuvos Respublikos sienos ekonominei apsaugai užtikrinti.

1990 m. spalį KAD buvo įsteigtas Pasienio apsaugos tarnybos skyrius, jo viršininku paskirtas Virginijus Česnulevičius. 1990 m. lapkričio 15 d. KAD įsakymu nuo lapkričio 19 d. tarnyba fiziškai pradėta 64-iuose KAD Pasienio apsaugos tarnybos pasienio kontrolės postuose. Taigi 1990 m. lapkričio 19 d. laikoma atkurtos Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugos pradžia, nuo kurios šiemet sukanka 30 metų.

VSAT planus iškilmingais renginiais paminėti šį jubiliejų pakoregavo koronaviruso grėsmė ir su tuo susiję apribojimai. Tiesa, 30-mečio proga VSAT vado generolo Rustamo Liubajevo įsakymu apie 300 pirmųjų pasieniečių, prieš tris dešimtmečius stojusių ginti savo valstybės sieną, yra apdovanojami VSAT atminimo ženklais „Valstybės sienos apsaugai – 100“. Dauguma jų jau nebedirba sistemoje, tačiau yra pagerbiami už anuometinį indėlį saugant savo valstybę.

Beje, šiemet VSAT švenčia ir įkūrimo 100-metį, kai 1920 m. irgi buvo pradėta organizuota Lietuvos sienos apsauga.

Šiandien VSAT priklauso vidaus reikalų sistemai ir kontroliuoja, kad Šengeno sutarties valstybių išorės sienos saugumas atitiktų griežčiausius reikalavimus. Lietuvos, Šengeno erdvės narės, pasieniečių pagrindinė misija – saugoti valstybės sieną, garantuojant visuomenės ir valstybės saugumą, teisėtą asmenų patekimą ir laisvą judėjimą Šengeno erdvėje. Strateginis VSAT veiklos tikslas – integruotas ES išorės sienų valdymas.

Lietuvos valstybės sienos ilgis - 1766 km. Lietuvos pasieniečiai saugo ir kontroliuoja beveik 6 proc. Šengeno sutarties valstybių išorės sausumos sienos - 1073 km.

VSAT Prevencijos skyriaus viršininkas

Giedrius Mišutis

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą