Gyventojai dar turi laiko teikti pasiūlymus

Kaip gyvensime Alytaus rajone iki 2028 metų, kokių tikslų sieksime, kokie svarbiausi uždaviniai numatyti – tai bus apibrėžta Alytaus rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane, kurį bus pradėta įgyvendinti jau ateinančiais metais.

Savivaldybės vadovai su specialistais ne kartą derino, aptarė rengiamo Strateginio plėtros plano 2021–2028 m. projektą, jame numatomus prioritetus, tikslus, uždavinius bei priemones.

Rengiant planą atlikta esama vidaus ir išorės aplinkos analizė, numatyta misija, kad   Alytaus rajonas – tai kraštas, kuriame gera gyventi, vizija – sudaryti gyventojams kokybiškas, darnias, tvarias, saugias ir pažangias gyvenimo ir darbo sąlygas. Taip pat  numatyti trys prioritetai: tvari, darni, inovatyvi ekonomikos plėtra ir išvystyta infrastruktūra; sumanios, veiklios, susitelkusios bendruomenės, pažangi, socialiai atsakinga savivalda; patogus, svetingas, žalias rajonas. Užsibrėžti tikslai, uždaviniai ir priemonės jiems įgyvendinti.

Gyventojai taip pat gali pateikti pasiūlymus dėl Strateginio plano projekto. Jie priimami iki gruodžio 16 d.  el. paštu strategija2028@arsa.lt. Teikiant siūlymą reikia nurodyti kontaktinę informaciją (vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį). 2021–2028 m. strateginio veiklos plano projektas skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje www.arsa.lt skyriuje administracinė informacija / planavimo dokumentai / strateginiai planai.  Strateginio plėtros plano 2021–2028 m. santrauka

Galutinis Alytaus rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2028 m. dokumentas 2020 m. gruodžio mėnesį bus teikiamas tvirtinti savivaldybės tarybai.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą