Už pilietinės akcijos lėšas – trys vėliavų stiebai ir vėliavos gimnazijai

Minint Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signataro, LLKS gynybos pajėgų vado, brigados generolo Adolfo Ramanausko-Vanago 60-ąsias žūties metines, devyni Lazdijų krašte gyvenantys ir (ar) dirbantys asmenys inicijavo pilietinę akciją, kurios metu už Lazdijų krašto žmonių surinktas privačias lėšas buvo pastatyti trys vėliavų stiebai Lazdijų Adolfo Ramanausko-Vanago aikštėje ir iškeltos Lietuvos valstybės vėliava, Lietuvos valstybės istorinė vėliava bei Lazdijų rajono savivaldybės vėliava.

Pilietinė akcija vyko 2017 m. spalio 23 d. – lapkričio 23 d. Joje dalyvavo 490 žmonių, kurie paaukojo 2572 eurus. Vėliavoms, stiebams ir jų pastatymo darbams buvo išleista 1165 eurai.

Lapkričio 30 – gruodžio 15 dienomis akcijos iniciatyvinė grupė el. p. akcija.lazdijai@gmail.com kvietė Lazdijų krašto žmones teikti pasiūlymus, kaip panaudoti likusią akcijos metu surinktų pinigų sumą (1407 Eur) Adolfo Ramanausko-Vanago atminimui įamžinti. Apie tai buvo paskelbta vietinėje spaudoje, Lazdijų rajono savivaldybės internetinėje svetainėje bei savivaldybės socialinio tinklo facebook paskyroje.

Buvo gauti du pasiūlymai. Vienas iš jų – panaudoti akcijos metu surinktas lėšas pakeisti atminimo lentų, skirtų Lietuvos savanoriams ir Vyčio kryžiaus ordino kavalieriams Lazdijų krašte, iškabinimo vietas. Kitas pasiūlymas – įamžinti Adolfo Ramanausko-Vanago atminimą Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos kieme pastatant tris modernius vėliavų stiebus ir iškeliant Lietuvos valstybės vėliavą, Lietuvos valstybės istorinę vėliavą bei Lazdijų rajono savivaldybės vėliavą. Šis pasiūlymas motyvuojamas tuo, jog Adolfas Ramanauskas-Vanagas mokėsi ir baigė Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnaziją, šios gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvauja Lietuvos šaulių sąjungos Alytaus apskrities Antano Juozapavičiaus šaulių rinktinės Lazdijų Adolfo Ramanausko-Vanago šaulių kuopos veikloje, 2018 metų kovo mėnesį Motiejaus Gustaičio gimnazijoje bus įrengtas Adolfo Ramanausko-Vanago vardo kabinetas, taip pat 2018 m. gimnazijoje pradės veikti šaudykla.

Aptardama pasiūlymus, iniciatyvinė pilietinės akcijos grupė pažymėjo, jog atsižvelgiant į Lazdijų rajono savivaldybės mero potvarkiu sudarytos darbo grupės laisvės kovoms įamžinti 2017-12-06 nutarimą, atminimo lentos Lietuvos savanoriams ir Vyčio kryžiaus ordino kavalieriams Lazdijų krašte įrengtos tinkamai. Iniciatyvinė grupė nutarė pilietinės akcijos metu surinktas likusias lėšas skirti Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos kieme trims moderniems vėliavų stiebams pastatyti ir 2018 m. vasario 16 d. juose iškelti Lietuvos valstybės vėliavą, Lietuvos valstybės istorinę vėliavą bei Lazdijų rajono savivaldybės vėliavą. Šios vėliavos bus reprezentacinė priemonė per gimnazijos šalies ir tarptautinio lygmens renginius bei nuolatinė mokinių pilietinio ugdymo priemonė.

Lazdijų krašto žmonių pilietinės akcijos iniciatoriai

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą