Pradės statyti elektros pastotės triukšmą slopinančias sieneles

Artimiausiomis dienomis Alytaus rajone, Užubaliuose, prasidės triukšmo slopinimo priemonių statybos darbai. Apie tai, vykdydama su Alytaus rajono savivaldybe 2019 m. pabaigoje pasirašytą memorandumą, pranešė AB „Litgrid“.

Bendrovė taip pat informavo, kad įgyvendinant investicinį projektą „Triukšmą slopinančių priemonių diegimas Alytaus mazge“ bus pagerintos šalia Alytaus aukštos įtampos elektros įrenginių gyvenančių žmonių gyvenimo sąlygos.

AB „Litgrid“ teigia, kad jau baigė projektavimo dalies procesą: parengtas techninis darbo projektas, atlikta techninio darbo projekto ekspertizė bei gautas statybos leidimas, pasirašytas statybvietės perdavimo ir priėmimo aktas, pradėti paruošiamieji darbai statybos pradžiai.

Antrojo etapo bei statybos darbų pabaiga numatyta šių metų gruodžio mėnesį.

Alytaus rajono savivaldybė jau seniai reikalauja, kad AB „Litgrid“ statytų izoliuojančias sieneles pastotės keliamam triukšmui slopinti, nes šalia elektros jungties su Lenkija „LitPol Link“ pastotės gyvenantys žmonės triukšmą kenčia keletą metų. Nepriklausomi ekspertai yra nustatę, kad transformatorių pastotės erzinantis ūžesys viršija nustatytas triukšmo lygio ribas.

Užubalių kaimo bendruomenės pirmininkė Filomena Lazauskienė sako, jog šalia pastotės gyvenantys žmonės skundžiasi pablogėjusia savijauta, didesniu nervingumu. Nuolatinis triukšmas kelia žmonėms stresą.

AB „Litgrid“ - tai Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius, valdantis Lietuvos elektros perdavimo tinklą. Bendrovė palaiko stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje. „Litgrid“ atsako už Lietuvos elektros energetikos sistemos integraciją į Europos elektros infrastruktūrą ir bendrą elektros rinką. Ji įgyvendino strateginius tarptautinių jungčių „NordBalt“ (Lietuva–Švedija) ir „LitPol Link“ (Lietuva–Lenkija) projektus, o šiuo metu įgyvendina šalies strateginį tikslą – parengti elektros sistemą sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos elektros tinklais.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą