Alytaus rajone verslo liudijimai nebrangs, skirta lėšų suaugusiųjų švietimui

Lapkričio 11 d. įvyko nuotolinis Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdis. Priimti 29 sprendimai.

Sudaryta Nevyriausybinių organizacijų taryba

Savivaldybės taryba dvejiems metams sudarė naują Alytaus rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą. Į ją įeina 10 narių – savivaldybės tarybos, savivaldybės administracijos, nevyriausybinių organizacijų atstovų.

Nevyriausybinių organizacijų tarybos nariais patvirtinti: Vydas Baravykas, Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys (savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovas); Laura Bieliauskaitė -Svetlauskienė, Alytaus rajono savivaldybės tarybos narė (savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovė); Neringa Andrulienė, Užubalių kaimo bendruomenės visuomeninės organizacijos „Užubalių gojus“ narė (nevyriausybinių organizacijų, veikiančių Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje, atstovė); Jolita Gudaitienė, Žagarių bendruomenės tarybos narė (nevyriausybinių organizacijų, veikiančių Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje, atstovė); Dalia Kitavičienė, Alytaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja (savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovė); Živilė Patinskaitė, asociacijos „Užaugę ant laiptų“ narė (nevyriausybinių organizacijų, veikiančių Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje, atstovė); Gintautas Radžiukynas, Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys (savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovas); Monika Ražanauskienė, Alytaus rajono savivaldybės tarybos narė (savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovė); Renata Stanevičienė, Mikalavo kaimo bendruomenės „Šilaičiai“ tarybos narė (nevyriausybinių organizacijų, veikiančių Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje, atstovė); Vida Vrubliauskienė, Alytaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė (nevyriausybinių organizacijų, veikiančių Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje, atstovė).

Verslo liudijimų įkainiai nedidės, už 44 veiklas – tik po 1 eurą

Savivaldybės taryba, atsižvelgusi į ekstremaliąją situaciją šalyje, 2022 metams fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nedidino ir paliko tokius pačius, kaip 2021 metais, verslo liudijimų įkainius bei taikomas lengvatas.

2022 m. 86 veikloms lieka galioti anksčiau nustatyti individualių veiklų įkainiai, iš jų net 44 individualioms veikloms verslo liudijimas Alytaus rajono teritorijoje ir toliau kainuos tik po 1 eurą per metus. Neribojant teritorijos, visoms 86 veikloms įkainis liko toks pats, kaip ir praėjusiais metais – 684 eurai. Taip pat išliko lengvatos, taikomos atsižvelgiant į gyventojų socialinę padėtį:

• 20 proc. lengvata bus taikoma verslo liudijimus įsigyjantiems dirbantiems (tarnaujantiems) asmenims (įskaitant individualių įmonių savininkus, ūkinių bendrijų tikruosius narius, mažųjų bendrijų narius, gaunančius su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų);

• 40 proc. – rajono gyventojams, sulaukusiems senatvės pensijos;

• 50 proc. verslo liudijimo mokesčio turės mokėti bedarbiai, įregistruoti Užimtumo tarnybos Alytaus skyriuje, daugiavaikės šeimos bei vieniši tėvai, auginantys vaikus iki 18 metų arba vyresnius, jeigu jie mokosi mokyklose arba studijuoja nuolatine studijų forma;

• 60 proc. nuolaida taikoma verslo liudijimus įsigijusiems asmenims, kurie turi tradicinio amatininko statusą, kai įsigyja verslo liudijimą savo tradiciniam amatui, neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis, lengvas neįgalumo lygis, nedidelių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo yra sulaukęs senatvės pensijos amžiaus);

• 70 proc. lengvata neįgaliesiems, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis, vidutinis neįgalumo lygis, vidutinių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo yra sulaukęs senatvės pensijos amžiaus) asmenims, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis, tėvams, auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų arba vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Tokia pat lengvata gali pasinaudoti ir moksleiviai bei studentai;

• 80 proc. lengvata neįgaliems asmenims, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis.

Visos pajamos už išperkamus verslo liudijimus patenka į savivaldybės biudžetą. Lengvatos teikiamos savivaldybės biudžeto sąskaita. Lyginant su 2019 metais, gyventojų, dirbančių su verslo liudijimais, sumažėjo 12 proc., tai lėmė COVID-19 pandemijos laikotarpis ir priimti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo ribojimai įvairioms verslo rūšims.

Individualią veiklą, įsigijus verslo liudijimus, 2020 vykdė 686 gyventojai, iš jų 324 buvo teikiamos lengvatos, už veiklą sumokėta 31 404 eurų mokesčio, lengvatos sudarė 7 379 eurus.

Nauja karšto vandens ir šilumos kaina

Alytaus rajono savivaldybės įmonės ,,Simno komunalininkas“ karšto vandens kainų dedamąsias dalis buvo perskaičiavęs 2015 m. (6,61 Eur/m3 be PVM). Naujai perskaičiuota realizacijos kaina, kuriai pritarė savivaldybės taryba, – 7,14 Eur/m3 be PVM.

Perskaičiuotą kainą sudaro pastovioji ir kintamoji dalis. Pastoviosios karšto vandens kainos dedamoji dalis - 0,25 Eur/m3, kintamosios kainos dedamoji dalis - 6,89 Eur/m3.

,,Simno komunalininkas“ šilumos kainos taip pat nesikeitė nuo 2015 m. Šilumos realizacijos kaina buvo 5,81 Eur/kWh (be PVM). Naujai perskaičiuota realizacijos kaina – 7,05 Eur/kWh ( be PVM). Perskaičiuotą kainą sudaro pastovioji ir kintamoji dalis. Vienanarės bazinės kainos pastovioji dedamoji dalis - 4,84 Eur ct/kWh, šilumos bazinės vienanarės kainos kintamoji dalis - 2,21 Eur ct/kWh.

Nauja nuotekų transportavimo paslaugos kaina

Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ nuotekų transportavimo asenizacinėmis transporto priemonėmis paslaugos kaina buvo 37,36 Eur. Naujai perskaičiuota kaina yra 37,84 Eur, mokestis už nuvažiuotą atstumą – 0,45 Eur/ km.

Pakeistas strateginis planas ir biudžetas

Alytaus rajono savivaldybės 2021 m. biudžetas ir strateginis veiklos planas patikslintas, atsižvelgus į LR Vyriausybės nutarimus, ministrų įsakymus ir skirtas lėšas patirtoms išlaidoms kompensuoti šalinant COVID–19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius bei valdant masinio užsieniečių (nelegalių migrantų) antplūdį.

Taip pat skirta lėšų mokinių konsultacijoms, skirtoms mokymosi praradimams kompensuoti, bei ugdymo reikmėms finansuoti, perskaičiavus mokinių skaičių pagal 2021 m. rugsėjo 1 d. Speciali tikslinė dotacija savivaldybės biudžetui – 381,4 tūkst. Eur.

Skirtas finansavimas neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms

Savivaldybė šiais metais finansuos 5 neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas, joms skirta 4540 Eur: Alytaus neformaliojo švietimo centro „Tolerancija“ programai „Lenkų kultūra ir kalbos pradžiamokslis“ skirta 800 Eur, Alytaus kolegijos Alytaus STEAM atviros prieigos centro programai „Naujausių maisto technologijų diegimas skatinant Alytaus rajono gyventojų verslumą“ – 1000 Eur, Alytaus r. meno ir sporto mokyklos „Alytaus trečiojo amžiaus universiteto (TAU) Daugų filialo Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa“ – 960 Eur, dviem Alytaus profesinio rengimo centro programoms „Sušių gaminimas ir realizavimas“ – 930 Eur, „Gyvenamųjų erdvių interjero dekoravimas“ – 850 Eur.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą