Kviečiame teikti kandidatūras į Alytaus rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisiją

Pasikeitus Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nuostatoms ir siekiant tinkamai vertinti ir prižiūrėti želdinius Alytaus rajone, bus sudaroma Alytaus rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros  ir tvarkymo komisija.

Bendruomenines organizacijas ir asociacijas ar kitus viešuosius juridinius asmenis (išskyrus valstybės ar savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis), kurie skatina aplinkos apsaugą, kviečia teikti kandidatūras į Alytaus rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisiją. Bendruomeninių organizacijų ir asociacijų ar kitų viešųjų juridinių asmenų atstovai (išskyrus valstybės ar savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis) turi sudaryti ne mažiau kaip pusę komisijos narių skaičiaus, išskyrus atvejus, kai šie asmenys raštu neišreiškė iniciatyvos dalyvauti komisijos veikloje.

Komisijos funkcija

Teikti išvadą Savivaldybės administracijai dėl būtinybės kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos saugotinus želdinius. Išvada reikalinga tuo atveju, kai savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose arba ne savivaldybės valdomoje valstybinėje žemėje ketinama kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos 10 ar daugiau saugotinų želdinių, taip pat norint kirsti viešuosiuose atskiruosiuose želdynuose augančius saugotinus želdinius.

Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos nariais gali būti Savivaldybės tarybos nariai, valstybės tarnautojai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, bendruomeninių organizacijų ir asociacijų ar kitų viešųjų juridinių asmenų (išskyrus valstybės ar savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis), kurie įsteigti teisės aktų nustatyta tvarka ir skatina aplinkos apsaugą, atstovai, savivaldybės gyventojai.

Prašome iki 2022 m. sausio 7 d. 15.00 val. teikti prašymus į Alytaus rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisiją (jei kandidatą siūlo kiti asmenys, prie prašymo turi būti pridėtas raštiškas kandidato sutikimas dalyvauti komisijoje ir kompetenciją patvirtinanti informacija (jei tokia yra), Alytaus rajono savivaldybės administracijai, adresu Pulko g. 21, LT-62135 Alytus arba el. p.  info@arsa.lt. Telefonas pasiteirauti 8 686 29714.

Pageidautina, kad komisijos narys turėtų biologijos, miškotvarkos, aplinkos inžinerijos, aplinkosaugos, želdynų priežiūros srities profesinį ar aukštesnį išsilavinimą ar ne mažesnę kaip 1 metų patirtį, dirbant želdynų srityje.

PRIDEDAMA:

Prašymo forma

 

ARSA.lt informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą