Alytaus rajono savivaldybė skelbia jaunimo veiklos skatinimo projektų finansavimo konkursą

Pranešame, kad Alytaus rajono savivaldybė nuo 2022 m. kovo 8 d. iki kovo 29 d. priima paraiškas jaunimo veiklos skatinimo projektams finansuoti.

Projektams finansuoti paraiškas gali teikti Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios pelno nesiekiančios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, registruotos pagal asociacijų, viešųjų įstaigų, labdaros ir paramos fondų įstatymus ir instituciškai atskirtos nuo valstybės ir savivaldybių valdžios struktūrų, bei neformalios jaunimo grupės (turinčios globojančią ne pelno siekiančią organizaciją, t. y., kurios prieš gaudamos finansavimą turės sudaryti bendradarbiavimo sutartį su teisės aktais nustatyta tvarka įregistruota organizacija).

Parama skiriama projektams, kuriais siekiama plėtoti jaunimo iniciatyvą ir laisvalaikio užimtumą, verslumą ir savanorystę, dalyvavimą formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką, stiprintibei gerinti jaunimo organizacijų veiklos kokybę bei efektyvumą, mažinti jaunų žmonių socialinę atskirtį.

Projektų finansavimo tvarkos aprašą, paraiškos sąmatos ir ataskaitos formas rasite Alytaus rajono savivaldybės interneto svetainėjewww.arsa.ltskyriuje Veikla → Veiklos sritys → Jaunimo veikla → Jaunimo veiklos skatinimo projektų dokumentai.

Paraiškos priimamos adresu: Alytaus rajono savivaldybės administracija, Pulko g. 21, Alytus.

Telefonas pasiteirauti(8 315) 55 547, el. p.evelina.zukauskiene@arsa.lt

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą