Vandens gręžinių įteisinimas: kokie pokyčiai laukia? Išsklaidome mitus

Netrukus bus galima pradėti gręžinių įteisinimo procedūras. Nuo gegužės 1 d. tai galės padaryti visi gyventojai, kurie naudojasi gręžiniais neįregistruotais Žemės gelmių registre ar šiame registre nėra atnaujinę duomenų apie gręžinio savininką. Siekiant išvengti nepagrįstų baimių apie Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo tikslą griauname sklandančius mitus.

Mitas. Aplinkos ministerija siekia nacionalizuoti gyventojų įsirengtus vandens gręžinius.

Netiesa. Priešingai, Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinasis įstatymas suteikia gyventojams galimybę, kokios iki šiol nebuvo – įteisinti nelegalų gręžinį be jokių ekonominių sankcijų ir administracinės atsakomybės.

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, jeigu Aplinkos apsaugos departamentas nustatytų pažeidimą, gręžinio savininkas būtų įpareigotas jį likviduoti ir susimokėti jam paskirtą baudą. Jei tokiu atveju vanduo gręžinio savininkui būtų toliau reikalingas, jis turėtų įsirengti naują gręžinį.

Atkreipiame dėmesį, kadintervencija (juolab nelegali) į žemės gelmes yra potencialus taršos šaltinis, galintis užteršti vandenį, sukelti vandens lygio pokyčius ir kt.

Jei hipotetinio aplinkosaugininkų patikrinimo metu būtų nustatyta, kad nelegalaus gręžinio savininkas atitinka reikalavimus išteklių naudojimo leidimui gauti, jam papildomai dar tektų susimokėti nesumokėtus mokesčius už išgautus požeminio vandens išteklius padidintu tarifu už praėjusius trejus metus.

Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo įstatymu pirmiausia siūloma suteikti galimybę įsiteisinti turimą nelegalų gręžinį, o ne bausti asmenį ir palikti jį be vandens šaltinio. Juk ne visais atvejais gręžiniai įrengti siekiant apgauti valstybę, apeiti galiojančią tvarką.

Įstatymo nuostatos siūlo ne nacionalizaciją, o nelegalios veiklos amnestiją. Legalizavimo tvarkoje numatyti tik tie veiksmai, kurie reikalingi visiems naujiems gręžiniams įteisinti, bet dėl vienokių ar kitokių priežasčių nebuvo atlikti prieš pradedant naudoti gręžinį.

Mitas. Visiems gręžinių savininkams teks įsirengti skaitiklius ir mokėti mokesčius už vandenį.

Netiesa. Pagal Žemės gelmių įstatymą apskaitos prietaisai privalomi, kai požeminio vandens išteklių naudojimui reikalingas leidimas arba kai iš gėlo požeminio vandens vandenvietės išgaunama arba planuojama išgauti 10 m3ir daugiau gėlo požeminio vandens per parą. Šis reikalavimasgalioja ir dabar.

Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinasis įstatymas asmenis atleidžia nuo administracinės atsakomybės ir ekonominių sankcijų, o ne nuo prievolės mokėti mokesčius tais atvejais, kai jie taikomi pagalMokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymą.

Teiginiai, kad naujameGėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinajame įstatymenumatytas apmokestinimas, neatitinka tikrovės.

Mitas. Ne visi gręžiniai turi būti įregistruoti Žemės gelmių registre.

Netiesa. Žemės gelmių įstatymoirŽemės gelmių registro nuostatosnumato, kad visi gręžiniai (tiek skirti požeminio vandens išteklių naudojimui, tiek tyrimams, tiek angliavandenilių išgavimui ar geoterminės energijos naudojimui) turi būti registruoti Žemės gelmių registre.

Mitas. Įteisinęs gręžinį esu atleidžiamas ir nuo mokesčio už išgautus požeminio vandens išteklius.

Netiesa. Pagal Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo nuostatas pareiga mokėti mokestį už išgautus požeminio vandens išteklius atsiranda tuo atveju, jei išteklių naudojimui reikalingas leidimas.

Žemės gelmių įstatymas numato, kad požeminio vandens išteklių naudojimui reikalingas leidimas, kai per parą išgaunama 10 m3ir daugiau požeminio vandens arba kai vanduo naudojamas ūkinėje komercinėje veikloje.

Atkreipiame dėmesį, kad išteklių naudojimo leidimas, o kartu ir mokestis už išgautus požeminio vandens išteklius privalomas ne tik tais atvejais, kai vykdant ūkinę komercinę veiklą išgautas požeminis vanduo tiesiogiai naudojamas gamyboje ar pilstomas į tarą pardavimui. Leidimas ir mokestis privalomi ir naudojant vandenį komercinę veiklą vykdančios įmonės buitiniams poreikiams.

Mokesčio tarifai nurodyti Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 2 priede.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą