Darbdaviai kviečiami teikti paraiškas 2018 m. užimtumo didinimo programai įgyvendinti

 

            2017 m. liepos 1 d. startavusi ir sėkmingai 2017 m. įgyvendinta Užimtumo didinimo programa (toliau – programa) tęsiama ir 2018 m. Įgyvendinant 2017 m. programą, 18 atrinktų darbdavių džiaugėsi galimybe gauti finansinę paramą įdarbinant tikslinės grupės asmenis, taip pat 77 piniginės socialinės paramos gavėjai turėjo galimybę padidinti savo gaunamas pajams ir būti integruoti į darbo rinką. 14 absolventų įgijo naują darbo patirtį – ji, tikimasi, padės toliau ieškant darbo.

            Siekdama padidinti gyventojų užimtumą, integruoti juos į darbo rinką, Alytaus miesto savivaldybė kviečia nevyriausybines organizacijas, viešąsias ir biudžetines įstaigas, labai mažas, mažas ir vidutines verslo įmones teikti paraiškas ir dalyvauti Užimtumo didinimo programos darbdavių atrankos konkurse 2018 m. programai įgyvendinti.

            Viešosios ir biudžetinės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos paraiškas gali teikti tik viešajai infrastruktūros tvarkyti,  socialinėms,  sveikatos ir kitoms viešosioms paslaugoms teikti.

            Programoje numatyta, kad darbdaviui, kuris buvo atrinktas konkurse, už iki 6 mėn.  įdarbintą Užimtumo didinimo programos dalyvį (programoje numatytos tikslinės grupės) bus kompensuojama iki 782,36 eurų (įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas):

-          pagal 1 priemonę* – mokėti 100 proc. subsidiją;

-          pagal 2 priemonę* –  mokėti 30 procentų subsidiją (šiai priemonei paraiškas teikti gali tik tie darbdaviai, kurie dalyvavo programos įgyvendinant 2017 m.).

Taip pat programoje numatytos savivaldybės biudžeto lėšomis remiamos dvi priemonės, pagal kurias galima teikti paraiškas:

-          Neįgaliųjų asmenų darbinio užimtumo didinimas 2018 m*. Pagal šią priemonę  maksimali kompensuojama suma vienam neįgaliajam 348,59 eurai (įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas).

-          Moksleivių ir studentų  užimtumo didinimas*. Prioritetas teikiamas rūpintiniams, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai. Šioje priemonėje numatyta maksimali kompensuojama suma 573,36 eurai (įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas).

*Tikslius priemonių aprašymus rasite Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. užimtumo didinimo programoje (nuoroda pateikiama žemiau).

Paraiškos priimamos iki 2018 m. vasario 15 d. 12 val. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, esančiame Naujojoje g. 48, II aukšte, 1 ir  5 kabinetuose, arba el. paštu roberta.kisieliene@alytus.lt. Paraiškas teikiant elektroniniu paštu visi dokumentai turi būti pasirašyti ir nuskanuoti.

Kontaktinis asmuo – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Roberta Samuolytė-Kisielienė, tel. (8 315) 56 661, mob. tel. 8 673 49 698.

Nuorodos į dokumentus:

Alytaus miesto savivaldybės  2018 m. užimtumo didinimo programa.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-02-05 įsakymas Nr. DV-147 „Dėl Užimtumo didinimo programos darbdaviams atrinkti organizavimo tvarkos aprašo ir Užimtumo didinimo  programos vykdymo paraiškos formos tvirtinimo“. (Atsidarę dokumentą, išsisaugokite paraiškos formą ir jos priedus, užpildykite ir pateikite.)

 

Socialinės paramos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą