Vankiškių kaimo diena – su laukų ir žmonių palaiminimu

Liepos 17 d. Alytaus rajono Vankiškių kaimo bendruomenė šventė tradicinę Kaimo dieną.

Kaip visada, ji pradėta Miroslavo Švč. Trejybės bažnyčioje Šv. Mišiomis už gyvuosius kaimo gyventojus. Mišias aukojo parapijos klebonas Miroslavas Dovda, o kaimo gyventojai dovanojo savo atnašas – gyvojo rožinio maldos dalyvės atnešė žvakių, ūkininkų šeimos, dėkodamos Dievui už derlių, dovanojo duonos ir piniginę auką bažnyčios išlaikymui, Bažnyčios sinodo kaimo grupelės narės atnešė eucharistinius duonos ir vyno pavidalus, melsdamos, kad būtų palaiminta ir įprasminta kiekviena šio kaimo žmonių gyvenimo diena.

Po pamaldų visi rinkosi prie kaimo kryžiaus. Bendruomenės pirmininkė Rasa Gražulienė pasveikino renginio dalyvius ir padėkojo atvykusiems svečiams, pakvietė bendrai maldai ir giesmei. Kunigas palaimino laukus ir gyventojus. Pasimelsta ir už šiemet mirusius kaimo gyventojus.

Kaimo diena buvo tęsiama koncertine programa Vankiškių laisvalaikio salėje. Gražiomis meninėmis programomis žmones pradžiugino Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro Luksnėnų skyriaus kolektyvai (vadovas Antanas Morkeliūnas): Antano Morkeliūno ir Genovaitės Švabienės duetas, mišrus vokalinis ansamblis „Goda“, „Trio“. Prie vaišių stalo visus linksmino ir šokiui kvietė grupė „Aidas“.

Laisvalaikio salėje susirinkę žmonės galėjo atgaivinti prisiminimus, žiūrėdami stenduose įamžintas nuotraukas iš ankstesnių bendruomenės švenčių, bibliotekos filialo renginių. Šiuos nuotraukų stendus parengė Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vankiškių filialo darbuotoja Rūta Marcinkevičienė.

Tradicinės kaimo dienos organizatorė – Vankiškių kaimo bendruomenė, partneriai: Miroslavo Švč. Trejybės parapija, Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro Luksnėnų skyrius, Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vankiškių filialas.

Šventės rėmėjai: UAB „Lankava“, UAB „Alsotana“, IĮ Č. Rudžiansko „Dzūkų gojus“, kaimo seniūnaitė Rūta Marcinkevičienė, Vida Bartkevičienė ir Anicetas Poškus, Aldona ir Valdas Jakučiai, Virginija ir Antanas Žukauskai, Aldona Kelminskienė, Marytė Gražulienė, Danutė Kelminskienė, Rasa ir Remigijus Gražuliai.

ARS informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą