Šalyje veiks dar daugiau vaikų dienos centrų

Šiuo metu Lietuvoje veikia daugiau kaip 460 vaikų dienos centrų, kurie teikia akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas. Vaikų dienos centrai veikia 58 šalies savivaldybėse. Šiandien Alytaus rajone atidarytas dar vienas – Rimėnų vaikų dienos centras, kurį lankys 38 vaikai. 

„Noriu pasidžiaugti, kad dar daugiau mūsų šalies vaikų, kurie tinkamos priežiūros, rūpesčio, dėmesio nesulaukia savo šeimose, gaus kokybiškas paslaugas vaikų dienos centruose. Ypač svarbu, kad dienos centrai veiklą vykdytų nepertraukiamai ir teiktų tas paslaugas, kurių vaikui reikia šiandien: ugdytų socialinius įgūdžius, padėtų spręsti šeimoje iškilusias problemas, teiktų psichologinę pagalbą ar kitas individualias socialines paslaugas“, – sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė, dalyvaudama vaikų dienos centro atidaryme. 
 
Vaikų dienos centrų veikla ypatingai svarbi tiems vaikams, kurie tinkamos priežiūros, rūpesčio, dėmesio negauna savo šeimose. Čia ugdomi kasdieniai vaikų gyvenimo įgūdžiai: mokoma higienos, sveikos gyvensenos, lavinami socialiniai, bendravimo įgūdžiai, organizuojama psichologinė pagalba,  užimtumas. Vaikai su darbuotojais kalbasi apie savo sunkumus, išgyvenimus, mokomi pažinti save, spręsti problemas. Čia gauna šilto maisto, turiningai praleidžia laisvalaikį, jiems padedama ruošti namų darbus, vaikų dienos centrai veikia ir vasaromis – organizuoja įvairias stovyklas ar kitas veiklas.

Kiekvienu atveju atsižvelgiama, kokių socialinių paslaugų vaikui ir jo šeimai reikia labiausiai, pavyzdžiui, padedama spręsti šeimoje iškilusias problemas, rūpinamasi vaiko teisių apsauga, organizuojama psichologinė pagalba, teikiamos kitos individualios socialinės paslaugos.

Vaikų dienos centrai buvo pirmieji, kurie pradėjo teikti akredituotas socialinės priežiūros paslaugas. Nustatyti reikalavimai akredituotai paslaugai teikti užtikrina vienodą kokybę visuose šalyje veikiančiuose vaikų dienos centruose. Pavyzdžiui, kiekviename vaikų dienos centre su vaikais dirba bent vienas išsilavinimo kriterijus atitinkantis socialinis darbuotojas ar socialinis pedagogas, centro darbuotojams sudaryta galimybė tobulinti kvalifikaciją. Vaikų dienos centre turi būti ne mažiau nei dvi patalpos, kuriose vaikams būtų teikiamos socialinės priežiūros paslaugos.

Nuo 2022 metų pradžios visos socialinės priežiūros paslaugos (iš viso 12 paslaugų) teikiamos tik akredituotos, jos finansuojamos iš savivaldybių ir valstybės biudžetų.

Šiandien ministrė M. Navickienė taip pat susitinka su Birštono savivaldybės mere Nijole Dirginčiene, administracijos ir socialinių paslaugų įstaigų bei skėtinių nevyriausybinių organizacijų atstovais, lankysis Nemajūnų dienos centre, diskusijų festivalyje „Būtent!“.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą