Vaiko globa: ką svarbu žinoti 2023 metais?

Nuo 2023 metų pradžios, dėl padidinto bazinės socialinės išmokos dydžio, padidėjo globos (rūpybos) išmoka globojamiems (rūpinamiems) vaikams ir besimokantiems ar studijuojantiems buvusiems globotiniams. Išmokos dydis priklauso nuo vaiko amžiaus ir poreikių.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kokia valstybės pagalba gali pasinaudoti žmonės, pasiryžę svarbiai misijai, – suteikę namų šilumą be tėvų globos likusiems vaikams.

„Dėl įvairių priežasčių tėvų globos netekusiems vaikams būtinai reikalinga šeimos aplinka. Jie ne tik turi teisę augti saugioje ir draugiškoje šeimos aplinkoje, bet ir būti materialiai aprūpinti. Tikimės, kad parama globojamiems vaikams prisidės prie jų gyvenimo sąlygų gerinimo. Norėtųsi, kad kuo daugiau šeimų taptų globėjais“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Nuo šių metų pradžios, padidinus bazinės socialinės išmokos dydį nuo 46 iki 49 eurų, padidėjo visų išmokų vaikams, taip pat ir globos (rūpybos) išmokos dydžiai. 

Vaikams iki 6 metų skiriama 255 eurų globos (rūpybos) išmoka per mėnesį (palyginti su praeitais metais, ji padidėjo 16 eurų), vaikams nuo 6 iki 12 metų – 294 eurų (padidėjo 18 eurų), vaikams nuo 12 iki 18 metų, vaikams su negalia, nepriklausomai nuo vaiko amžiaus,  ir buvusiems globotiniams (rūpintiniams) iki 24 metų, kurie mokosi ar studijuoja, – 318,5 eurų (padidėjo 19,5 eurų).

Kai vaikas yra globojamas šeimoje, šeimynoje ar globos centre (pas budintį globotoją), tuomet vaiko globai (rūpybai) užtikrinti kas mėnesį mokamas 196 eurų dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas. Jis šiais metais  padidėjo 12 eurų. Kitaip nei globos (rūpybos) išmoka, tikslinis priedas yra skirtas būtent vaiko globėjui (rūpintojui).

Išmoka mokama tol, kol pasibaigia vaiko globa (rūpyba) dėl pilnametystės, emancipacijos (nepilnamečių pripažinimo veiksniais) ar santuokos sudarymo. Tačiau išmokos tikslinio priedo mokėjimas buvusiam globėjui (rūpintojui) yra tęsiamas tuo atveju, kai, pasibaigus vaiko globai, buvęs globotinis lieka gyventi pas buvusį globėją, yra jo išlaikomas ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau, iki buvusiam globotiniui sukaks 23 metai.

Planuojama, kad globos (rūpybos) išmoką šiemet gaus apie  7,8 tūkst. vaikų, globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą – apie 5,7 tūkst. globėjų (rūpintojų).

Taip pat šiemet 225 eurais padidėjo ir vienkartinė išmoka savarankiško gyvenimo pradžiai. Kai globojamas vaikas sulaukia pilnametystės arba kai globa (rūpyba) pasibaigia dėl jo emancipacijos, taip pat kai susituokia, tuomet jam skiriama 3675 eurų dydžio vienkartinė išmoka įsikurti.

Ši išmoka gali būti panaudota: būstui ar žemės sklypui pirkti, paskolai už būstą, taip pat būsto nuomai, komunaliniams mokesčiams, būsto remontui ar rekonstrukcijai, baldams, buitinei, vaizdo ir garso technikai, namų apyvokos reikmenims, asmeniniam kompiuteriui, mobiliojo ryšio telefonui įsigyti. Taip pat studijoms ir neformaliajam švietimui apmokėti, mokymosi ir darbo priemonėms įsigyti, mokamų  sveikatos priežiūros prekių ir paslaugų išlaidoms kompensuoti, automobiliui, mopedui, motociklui, dviračiui ar paspirtukui įsigyti.

Vienkartinė išmoka įsikurti buvusiam globotiniui skiriama iki jam sukanka 25 metai ir turi būti panaudota per 24 mėnesius nuo jos paskyrimo.

Nuo šių metų taip pat padidėjo ir vaiko laikinosios priežiūros išmoka – jos dydis siekia 294 eurus per mėnesį už vieną vaiką, bet konkretus sumos dydis priklauso nuo to, kiek ilgai vaikas prižiūrimas. Ši išmoka mokama tais atvejais, kai vaikui nustatomas apsaugos poreikis ir jis laikinai prižiūrimas ar apgyvendinamas pas giminaičius ar kitus emociškai su vaiku susijusius asmenis.

Vaiko globėjams (rūpintojams) ar globojamiems vaikams taip pat gali priklausyti ir kitos  socialinės išmokos, susijusios su vaiko gimimu ar jo priežiūra: motinystės išmoka, vaiko priežiūros išmoka, vienkartinė išmoka vaikui, išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai. Išmoka vaikui (vaiko pinigai) mokami kiekvienam vaikui ir papildomai skiriama išmoka vaikui, kuri mokama, jeigu vaikas turi negalią, taip pat jeigu šeima yra gausi arba nepasiturinti.

2022 11 25 Kas priklauso vaikams ju tevams iteviams ar globejams31

Kiekvienoje savivaldybėje veikiantys Globos centrai teikia įvairias socialines paslaugas ir kitą pagalbą globėjams (rūpintojams) ir globojamiems vaikams, taip pat budintiems globotojams, šeimynoms, įtėviams ir jų šeimose augantiems vaikams. Jie konsultuoja ir vykdo įvairius mokymus asmenims, pageidaujantiems globoti ar įvaikinti vaikus, įkurti šeimyną ar vykdyti budinčio globotojo veiklą.

2022 05 27 Paslaugos globejams rupintojams ir globojamiems rupinamiems vaikams 011

Daugiau informacijos globėjams (rūpintojams) rasite Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje : http://inx.lv/DJbD

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą