Kviečiame dalyvauti rinkimuose į Alytaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą!

aunimo atstovas į Alytaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą bus renkamas visuotinio susirinkimo metu 2024 m. gegužės 10 dieną, Alytaus rajono savivaldybės komitetų, komisijų posėdžių salėje (Pulko g. 21, Alytus, 205 kab.).

Kiekvienas kandidatas visuotinio susirinkimo metu turės galimybę prisistatyti, tam bus skiriama iki 5 min.

Kandidatuoti gali 14–29 metų (įskaitytinai) jaunuoliai, kurie yra:

  • jaunimo organizacijų nariai;
  • su jaunimu dirbančių organizacijų nariai;
  • mokinių savivaldos, veikiančios savivaldybės teritorijoje, nariai;
  • save išsikėlę pavieniai asmenys.

Kandidatai į Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau – SJRT) narius iki 2024 m. gegužės 2 d. turi pateikti:

  • užpildytą kandidato į SJRT jaunimo atstovus registracijos anketą (anketa čia);
  • trumpą motyvacinį laišką;
  • mažiausiai vieną rekomendaciją iš jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių savivaldos, veikiančios savivaldybės teritorijoje.

Kandidatų pasirašytus ir nuskenuotus dokumentus prašome pateikti Alytaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorei Aistei Nedzinskaitei el. paštu aiste.nedzinskaite@arsa.lt arba pristatyti Alytaus rajono savivaldybės administracijos priimamajame (Pulko g. 21, Alytus).

Preliminari susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl visuotinio susirinkimo darbotvarkės patvirtinimo;

2. Dėl visuotinio susirinkimo pirmininko išrinkimo ir balsų skaičiavimo komisijos sudarymo;

3. Kandidatų į Savivaldybės jaunimo reikalų tarybą (SJRT) prisistatymas;

4. Balsų skaičiavimas;

5. Dėl naujų SJRT narių paskelbimo.

Visuotiniame susirinkime dalyvauja ir sprendžiamąją balso teisę turi vienas atstovas iš kiekvienos jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių savivaldos, veikiančios Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje. Apie savo dalyvavimą visuotiniame susirinkime kiekviena organizacija (savivalda) turi pranešti Alytaus rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorei Aistei Nedzinskaitei el. paštu aiste.nedzinskaite@arsa.lt ne vėliau kaip iki 2024 m gegužės 2 d. imtinai. Atstovas į visuotinį susirinkimą deleguojamas pateikiant delegavimo raštą, kuriame turi būti nurodyta deleguojamo asmens vardas, pavardė, einamos pareigos organizacijoje (savivaldoje) ir kontaktinė informacija. Delegavimo raštas turi būti pasirašytas organizacijos (savivaldos) vadovo ar jo įgalioto asmens.

Alytaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai ČIA 

Jei kiltų klausimų, rašykite arba skambinkite nurodytais kontaktais: Alytaus rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyr. specialistė) Aistė Nedzinskaitė, tel.: (8 315)  69 007,  8 682  10 050 , el. p. aiste.nedzinskaite@arsa.lt.

Alytaus rajono savivaldybės administracijos informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą