Išplėstinė seniūnaičių sueiga (papildyta)

Informuojame, kad 2018 m. kovo 30 d. 16.00 val. Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje (Rotušės a. 4, Alytuje) vyks išplėstinė Alytaus miesto seniūnaičių ir bendruomeninių organizacijų sueiga.

Preliminari sueigos darbotvarkė:

1. Dėl išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininko ir sekretoriaus išrinkimo.

2. Dėl išplėstinės seniūnaičių sueigos darbotvarkės tvirtinimo.

3. Bendruomeninių organizacijų deleguotų narių registravimas.

4. Dėl Alytaus miesto seniūnaitijų sudarymo projekto aptarimo (suskirstymo į seniūnaitijas projektas ir schema pridedama).

5. Dėl kitų klausimų.

PASTABA. Vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-231 (2017-03-30 sprendimo Nr. T-93 redakcija), išplėstinėje seniūnaičių sueigoje su sprendimo priėmimo teise gali dalyvauti bendruomeninių organizacijų deleguoti atstovai. Šių organizacijų sąrašas tvirtinamas mero potvarkiu, organizacijos, atitinkančios nuostatų reikalavimus, dėl įrašymo į sąrašą gali kreiptis ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki sueigos. Patariamojo balso teise sueigoje gali dalyvauti miesto savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų, tradicinių religinių bendruomenių atstovai.

Alytaus miesto savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą