Alytaus miesto neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų veikla

Alytaus miesto klubai – Alytaus neįgaliųjų sportinio sveikatingumo klubas „Viltis" (klubo prezidentas Algirdas Tatulis) ir Alytaus apskrities neįgaliųjų sveikatingumo ir sporto klubas „Alytupis" (klubo prezidentas Rolandas Baranauskas) dalyvauja Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuoto Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016–2018 metų konkurse. 2018 m. šiems klubams buvos skirta iš valstybės biudžeto 5 931 Eur ir Alytaus miesto savivaldybės biudžeto – 2 000 Eur. Projektų finansavimo tikslas – skatinti savivaldybėse vykdyti projektus, kuriuose numatyta organizuoti neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto veiklą kaip neįgaliųjų socialinės integracijos priemonę. Alytaus miesto savivaldybėje 2018 m. neįgaliųjų sporto klubų veikloje dalyvauja 90 neįgaliųjų žmonių. Finansuojamos šios veiklos rūšys: pasirengimas dalyvauti neįgaliųjų sporto federacijų organizuojamų nacionalinių pirminių atrankų varžybose; sveikatingumo, fiziškai aktyvaus laisvalaikio praleidimo bei parodomieji kūno kultūros ir sporto savivaldybės vykdomi ir regioniniai renginiai. Projektų tikslinė asmenų grupė – neįgalieji, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. kovo mėnesį dar papildomai Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų klubų veiklai skyrė 712 eurų, juos Alytaus neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisija (pirmininkas Kęstutis Dambrauskas, VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro metodininkas) paskirstė taip: Alytaus neįgaliųjų sportinio sveikatingumo klubui „Viltis" 302 eurai; Alytaus apskrities neįgaliųjų sveikatingumo ir sporto klubui „Alytupis" – 410 eurų.

Alytaus miesto savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą