Globos centras – Alytaus rajono savivaldybėje


Alytaus rajono savivaldybės administraciniame pastate įsikurs Globos centras, kuriame bus teikiamos konsultacijos tėvų globos netekusių vaikų globėjams, norintiems jais tapti, dėl įvaikinimo, šeimynų steigimo.
Alytaus rajono savivaldybės taryba pritarė, kad Globos centras įsikurtų savivaldybės administraciniame pastate Alytuje, Pulko g. 21, kad būtų užtikrintas tinkamas globos procesas. Centre galės būti įdarbinami socialiniai globėjai, pagal bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį vykdoma budinčio globotojo veikla.
Globos centre dirbantys specialistai tiesiogiai dirbs su globėjų šeimomis, palaikys su jomis nuolatinį kontaktą, aiškinsis globėjų ir globotinių poreikius ir problemas, prireikus konsultuos, nukreips pas reikiamus specialistus, koordinuos teikiamą pagalbą.
Globos centro funkcijas vykdančiam VšĮ Alytaus šeimos pagalbos centrui vadovauja Inga Daugirdienė. Įstaiga skleis informaciją apie vaikų globą, taip pat vertins esamus globėjus, organizuos savitarpio paramos grupes.
Pagalbos centro tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ar kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.
Centre bus vykdomi globėjų, įtėvių mokymai ir konsultavimas, šeimų parengimas globai.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą