Lazdijų rajono savivaldybėje daugėja atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimų

Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje yra įrengta virš 30 konteinerių aikštelių viešose vietose šalia paplūdimių, turistų lankytinų vietų, parkų ir kitose vietose. Šios aikštelės yra skirtos Lazdijų rajono gyventojams, neturintiems individualių konteinerių bei rajono svečiams, turistams, pravažiuojantiems, kad jie turėtų galimybę išmesti jose kelionių metu susidarančias atliekas ir neterštų mūsų rajono miškų, pakelių, ežerų ir upių pakrančių, miesto žaliųjų zonų bei lankytinų vietų teritorijų.

Lazdijų rajono savivaldybės administracija organizuoja atliekų iš šių aikštelių išvežimą ir pastebi, kad atliekos į šias aikšteles labai dažnai atvežamos gyventojų, iš kaimo turizmo veiklą vykdančių sodybų, parduotuvių, nors visiems yra nustatyta vietinė rinkliava ir priskirti individualūs bei pakuočių konteineriai, kurie tuštinami pagal iš anksto nustatytą komunalinių atliekų išvežimo grafiką. Šiose aikštelėse konteineriai užkraunami krūvomis atliekų, jie perpildomi, atliekos visiškai nerūšiuojamos, maišai su atliekomis sumetami šalia konteinerių, jie vėliau išdraskomi lauko žvėrių. Taip teršiama gamta, gadinamas estetinis vaizdas, o pravažiuojantys rajono svečiai neturi galimybės tinkamai išmesti savo atliekų, kadangi konteineriuose nebelieka vietos.Taip pat pastebima, kad į šias aikšteles labai dažnai atvežamos stambiagabaritės atliekos (baldai, elektronika, drabužiai, padangos, statybinės bei kitos atliekos), kurios privalo būti pristatomos į Lazdijų ir Veisiejų mieste esančias stambiagabaričių atliekų aikšteles arba kitaip tvarkomos.

Atlikus viešojo naudojimo konteinerių aikštelėse suvežtų atliekų peržiūrą buvo identifikuota, kad atliekos į mūsų rajoną atvežtos netgi iš įmonių esančių kitose kaimyninėse savivaldybėse, taip pat buvo nustatyta, kad mūsų rajono gyventojas atvežė ir viešoje aikštelėje paliko automobilių remonto atliekas – įvairius plastikus, sėdynių dalis, padangas, talpas nuo cheminių produktų. Pirmą kartą nustačius pažeidėjus, buvo apsiribota žodiniu įspėjimu, tačiau tokiems pažeidimams kartojantis, pažeidėjai bus baudžiami LR Administracinių nusižengimų kodekso numatytomis baudomis.

Atkreipiame dėmesį, kad Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. 5TS-594 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ buvo patvirtintos Lazdijų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės, kurios reglamentuoja viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo reikalavimus savivaldybės teritorijoje, atliekų turėtojų ir paslaugos teikėjų teises, pareigas ir atsakomybę bei kontrolės mechanizmus.

Primename, kad vadovaujantis taisyklėmis komunalinių atliekų turėtojai privalo susidariusias komunalines atliekas rūšiuoti susidarymo vietoje į šias frakcijas. Žaliąsias, pakuočių, įskaitant antrines žaliavas, pavojingas, elektros ir elektroninės įrangos, didelių gabaritų, statybines ir griovimo, mišrias (likusias po rūšiavimo) atliekas. Naudotis tik tais mišrių (likusių po rūšiavimo) atliekų surinkimo konteineriais, kuriuos jiems davė paslaugos teikėjas arba savivaldybė. Laikytis konteinerių naudojimosi ir rūšiavimo instrukcijų ir dėti į konteinerius tik tas atliekas, kurioms šie konteineriai skirti. Nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje atskirti ir pristatyti į artimiausią didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę. Pavojingas buities atliekas (baterijas, pasenusius buities chemijos produktus, lakų, dažų, klijų, tirpiklių, skiediklių atliekas, panaudotus tepalus, tepalų filtrus ir kt.); elektros ir elektronikos įrangos atliekas; didelių gabaritų atliekas (baldus, langus, duris, dviračius, kilimus, radiatorius, naudotas padangas, automobilines kėdutes, vežimėlius ir kt); statybos atliekas (betoną, plytas, gipso izoliacines statybines medžiagas, ruberoidą, plastiką, stiklą, popierių iš statybų, dažus ir lakus, šiferį, grindų dangas ir kt.)

Atkreipiame dėmesį, kad LR Administracinių nusižengimų kodekso 367 straipsnis nustato, kad Savivaldybių tarybų patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 30,00 iki 140,00 eurų. Šis nusižengimas padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 140,00 iki 600,00 eurų.

Kviečiame visus atliekų turėtojus laikytis Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų, gerbti į savivaldybę atvykstančius svečius bei saugoti savo krašto gamtą.

Lazdijų rajono  savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą