Dėl statinių, kurių savininkai nežinomi, pripažinimo bešeimininkiais

Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje yra apleistų, nenaudojamų, neprižiūrimų, apgriuvusių pastatų ir statinių. Tokie statiniai menkina kraštovaizdį, dažnai kelia grėsmę žmonių sveikatai ar net gyvybei. Siekdama išspręsti statinių, kurie neturi savininkų ar kurių savininkai nežinomi, nugriovimo ir sutvarkymo klausimus, Lazdijų rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių,  pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo savivaldybės nuosavybėn.

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šį statinį, prašome iki 2019 m. sausio 21 d. kreiptis į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir aplinkosaugos skyrių (215 kab., tel. (8 318) 66 116, el. p. virginija.syvokiene@lazdijai.lt) arba Kapčiamiesčio seniūniją ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime nurodytą statinį.

Prašome Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų būti pilietiškais ir suteikti informaciją apie apleistus, nenaudojamus, neprižiūrimus ar apgriuvusius pastatus, kurie neturi savininkų ar kurių savininkai nežinomi, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir aplinkosaugos skyriui (215 kab., tel. (8 318) 66 116, el. p. virginija.syvokiene@lazdijai.lt) arba seniūnijai, kurios teritorijoje yra toks statinys.

Pastatų pripažinimo bešeimininkiais procedūros vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.58 straipsnio 1 dalies nuostatomis ir Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą