Aptartos kultūros paveldo projektų tvarkymo perspektyvos


Alytaus rajone yra vertingų ir įdomių kultūros paveldo objektų, kurie laukia atnaujinimo. Tačiau lėšų jų tvarkymui gauti nelengva, be to jų atnaujinimą riboja įvairūs reikalavimai.
Įvertinti Alytaus rajono kultūros paveldo objektų būklę ir jų tvarkymo perspektyvas Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas pakvietė Kultūros paveldo departamento direktorę Dianą Varnaitę ir departamento Alytaus skyriaus vedėją Alių Baranauską. Aptarta Kultūros paveldo objektų: Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos, Simno sinagogos, Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios, tvarkymo galimybės.
Savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Kručkauskaitė pristatė planuojamus ir pateiktus įvairiems fondams su kultūros paveldu susijusius projektus.
Kalbant apie Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos tvarkymo darbus ir prieš tai reikalingus atlikti įvairius pastato tyrimus, iškeltas ir funkcionalumo klausimas: kas mokykloje galėtų vykti po jos atnaujinimo? Departamento direktorę D. Varnaitę sužavėjo mintis, kad Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokykloje vyktų įvairios amatų edukacijos, o bendradarbiaujant su Alytaus profesinio rengimo centru atsirastų pastarojo padalinys, skirtas mokinių praktikai atlikti.
Pasak mero A. Vrubliausko, mokyklos tvarkymo darbus apsunkina tai, kad reikia atlikti įvairius pastato ir jame esančių inžinerinių tinklų tyrimus.
Savivaldybė Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos atnaujinimo projektą įgyvendintų dalimis, gavusi lėšų iš Alytaus rajono vietos veiklos grupės įgyvendinamos Vietos plėtros strategijos, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos, taip pat ES struktūrinių fondų bei kitų programų lėšų.
Po diskusijos savivaldybėje meras A. Vrubliauskas, direktorė J. Kručkauskaitė, departamento direktorė D. Varnaitė ir departamento Apskaitos paveldotvarkos planavimo skyriaus vedėja Bronislava Raupėnienė, departamento Alytaus skyriaus vedėjas A. Baranauskas apžiūrėjo Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklą, Simno sinagogą, Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią, kur susitiko su Vilkaviškio vyskupu Rimantu Norvilu.
2020 m. Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia minės 500 metų jubiliejų. Iki to laiko Alytaus rajono savivaldybei bendradarbiaujant su Vilkaviškio vyskupija ir Simno parapijos klebonu planuojama pakeisti bažnyčios stogą, sutvarkyti pamatus, atnaujinti vidų. Lėšų darbams atlikti tikimasi gauti iš ES struktūrinių fondų, dalį jų skirtų Alytaus rajono savivaldybė.


Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą