Barčių vandenvietėje – padidėjęs arseno kiekis: situacija suvaldyta, pavojaus nėra

Prieš pusantrų metų įvairiose Lietuvos vietose kilusi geriamojo vandens kokybės problema pasiekė ir Lazdijų rajoną. Atliekant planinį vandenviečių, iš kurių centralizuotai tiekiamas vanduo, kokybės tyrimą buvo nustatyta, jog Veisiejų seniūnijos Barčių kaime esančioje vandenvietėje arseno kiekis nežymiai viršijo leistiną normą. Meras Artūras Margelis skubiai atšaukė visus suplanuotus susitikimus ir išvyko Į Barčių bendruomenę spręsti susidariusios situacijos.

Uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų vanduo“ direktorius Justinas Šmulkštys teigė, jog atliekant planinį tyrimą, buvo nustatyta, jog Barčių kaimo vandenvietėje arseno kiekis vandenyje buvo 12 mikrogramų litrui, kai leistina norma yra 10 mikrogramų litrui.

„Tai nedidelis nukrypimas nuo normos, tačiau ėmėmės visų būtiniausių saugumo priemonių. Įspėjome visus šios vandenvietės vandenį vartojančius žmones apie padidėjusį vandens užterštumą. Jiems nurodyta nenaudoti šio vandens maisto gaminimui“, -- sakė J.Šmulkštys.

Jis pastebėjo, jog arsenu užterštą vandenį galima naudoti prausimuisi, tualeto reikmėms.

„Lazdijų vandens“ vadovas teigė, jog operatyviai sprendžiama Barčių kaimo gyventojų aprūpinimo geriamuoju vandeniu problema.

„Daugelis šio kaimo gyventojų turi šachtinius šulinius, kuriuose vandens kokybė yra gera. Manau, kad tam tikrą laiką jie turėtų maistui naudoti šulinių vandenį“, -- sakė J.Šmulkštys.

Bendrovės direktoriaus teigimu, iš Barčių vandenvietės paimtas vandens mėginys pakartotiniam tyrimui, gavus laboratorijos išvadas, bus numatomi tolesni situacijos suvaldymo veiksmai.

Lazdijų rajone vanduo gyventojams centralizuotu būdu tiekiamas iš 13 vandenviečių, tačiau tik vienoje iš jų nustatytas nukrypimas nuo normos.

J.Šmulkštys negalėjo tiksliai įvardyti arseno atsiradimo priežasčių, tačiau pastebėjo, jog Barčių kaimo vandenvietė yra ekslploatuojama nuo sovietinių laikų.

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius Gintautas Salatka teigė, jog savivaldybė ir jos valdomos bendrovės kontroliuoja susidariusią situaciją.

„Arsenas yra kontroliuojamas rodiklis geriamajame vandenyje, jis nuolatos turi būti kontroliuojamas. Pastarieji įvykiai, kai lyg netikėtai arseno randama ir ypač nedidelėse vandenvietėse, privertė mus labai smarkiai sunerimti. Pagal taisykles, mažose vandenvietėse, tiekiančiose iki 100 kubinių metrų vandens per parą, arseno kiekį reikėtų tirti kartą per dvejus metus. Tačiau dabar paprašyta atkreipti dėmesį ir į tas vandenvietes, kur šio metalo kiekis vandenyje per pastarąjį tyrimą neviršijo leistinos normos – 10 mikrogramų litrui (µg/l) – bet buvo priartėjęs prie jos“, -- sakė Aplinkos ministerijos atstovai. .

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) lapkričio pabaigoje tikisi turėti apibendrintus duomenis apie arseno kiekį vandenyje visoje šalyje.Pasak VMVT atstovų, specialistai negali tiksliai pasakyti arseno atsiradimo vandenvietėse priežasčių.

Ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai taip pat tvirtina, kad kol kas neaiškus šio metalo atsiradimo vandenyje šaltinis. Centro Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėjos Irenos Taraškevičienės teigimu, atsižvelgiant į šiuo metu turimus duomenis, manytina, kad arsenas tirtuose gręžiniuose gali būti gamtinės kilmės.

Pasaulio sveikatos organizacija nurodo, kad esant arseno koncentracijai geriamajame vandenyje 10 – 50 mkg/l daromas neigiamas poveikis sveikatai. Arsenas – organizme linkęs kauptis sunkusis metalas. Jis gali sukelti mažakraujystę, galvos skausmus, kvėpavimo takų ir kitas ligas.

Arsenas į aplinką patenka iš chemijos, farmacijos, elektronikos, tekstilės, optikos, energetikos, trąšų pramonės įmonių ir jų gaminių. Šio sunkiojo metalo yra ir akmens anglies pelenuose.

Lazdijų rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą