Padėkos vakare tradiciškai išdalinti gerumo obuoliai

Šeštadienį į Seirijų kultūros namų salę susirinko gausybė žmonių. Netruko prabėgti dar vieneri metai ir  jau tryliktajame padėkos vakare „Iš širdies į širdį“ džiaugtasi per metus nuveiktais prasmingais darbais, už kuriuos išdalinti gerumo obuoliai. Renginyje dalyvavo Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis su žmona Lina, Lazdijų dekanato dekanas Metelių parapijos klebonas kanauninkas Vytautas Prajara, Seirijų parapijos klebonas Sigitas Bitkauskas, Lazdijų rajono savivaldybės Tarybos nariai, bendruomenės nuolatiniai rėmėjai verslininkai Danutė ir Petras Jurkevičiai, Seirijų kraštiečiai, įmonių ir įstaigų vadovai, seniūnaičiai bei krašto žmonės.

Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras  Margelis tradiciškai apdovanojo Seirijų krašto jaunimą.  Nešiojamąjį kompiuterį įteikė Evelinai ir Inesai Sasnauskaitėms. Šios merginos yra aktyvios ne tik gimtajame Žagarių kaime, bet ir Seirijuose. Mandagios, talentingos, gabios sesės pastebėtos ir A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos mokytojų.

Rajono vadovas dėkojo Seirijų seniūnijos seniūnei Česlovai Šmulkštienei už puikiai tvarkomą miestelį ir pavyzdinį bendruomenės sutelkimą gražiems darbams. Ta proga jis turėjo atlikti dar vieną kilnią misiją – įteikti nacionalinio Lietuvos seniūnijų konkurso „Valstybę kuriame mes“ apdovanojimą. Jame Seirijų seniūnija apdovanoja „Už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui“ nominacijoje.

Seirijų seniūnijos seniūnė Č. Šmulkštienė džiaugėsi nuoširdžiu ir jaukiu padėkos vakaru ir sveikino šio vakaro bei Lietuvos šimtmečio nominantus. Kalbėdama apie konkurso apdovanojimą pabrėžė, jog medalis yra skirtas visai seniūnijos bendruomenei ir įstaigoms. Seniūnė džiaugėsi, kad bendruomenė turtinga nuoširdžiais ir gerais žmonėmis, kurie kasdien darydami paprastus darbus, sušildo ne vieno žmogaus širdį. Už nuoširdų, su meile, rūpesčiu ir atsakomybe dirbamą darbą ji dėkojo seniūnijos socialinei darbuotojai Violetai Strankauskienei.

Gerumo obuoliai šiais metais atiteko Ročkių kaimo šviesuolei Onai Potelienei, vienišus ir ligotus senjorus atjaučiančiai Dalei Rudienei, aktyviam ir paslaugiam Seirijų miestelio, Kaštonų gatvės gyventojui Stasiui Baleženčiui, bendruomenės slaugytojai Irenai Savukynienei ir mokytojai Žanetai Krivonienei.  Šiais metais Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės apdovanotai, dešimtį vaikų užauginusiai Onai Janulevičienei, daugelį metų Socialinės paramos skyriaus vedėja dirbusiai ir daug padėjusiai Seirijų seniūnijai Linai Margelienei, Algirdui Reipai, Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktoriui, už naujai atidarytą stambiagabaričių atliekų aikštelę, tautodailininkui, kurio drožybos darbai puošia Seirijų miestelį Juozui Videikai, kunigui Vytautui Prajarai, kuris daug prisidėjo statant, o dabar puoselėjant Kryžių šventovę prie Dusios ežero.

Jaukiame visos bendruomenės vakare nuoširdžius padėkos žodžius Lazdijų rajono savivaldybės  merui A. Margeliui, Seirijų seniūnei Č. Šmulkštienei, nominantams ir visai bendruomenei išsakė kunigas V. Prajara bei Seirijų parapijos klebonas Sigitas Bitkauskas, Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipa ir kiti svečiai.

Savo dainomis džiugino solistas Darius Kairys, o po renginio salėje visi buvo kviečiami pabendrauti, metų gerais ir prasmingais darbais pasidžiaugti prie kavos ar arbatos puodelio.

Lazdijų rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą