Informacija apie pateiktas paraiškas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 2018 m. atrankos konkursui

Informuojame, kad 2017 m. spalio 16 d. Socialinės paramos skyriuje baigtas 2018 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų priėmimas. Projektų paraiškas pateikė šios neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos:
Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyrius;
VšĮ „Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras";
VšĮ Alytaus neįgaliųjų užimtumo dienos centras;
VO (asociacija) specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja";
Alytaus miesto ir rajono diabeto klubas „Viltis";
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus skyrius;
VšĮ „Gerumo skraistė".
Projektus vertins Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Alytaus miesto savivaldybės Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisija.
Vadovaudamasis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo"(galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-09-09), 37 punktu, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius iki gruodžio 30 d. patvirtins lėšų paskirstymą projektams finansuoti.

 

Alytaus miesto savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą