Rekonstruoti melioracijos statiniai

 

Baigtas vykdyti Alytaus rajono Varėnės upelio baseino dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos projektas, kuriam Alytaus rajono savivaldybė gavo paramą pagal Lietuvos kaimo 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio vandentvarkai“.
Įgyvendinus šį projektą rekonstruoti valstybei priklausantys melioracijos statiniai, kuriuos patikėjimo teise valdo Alytaus rajono savivaldybė. Daugų (Vėžionių k., Bukauciškių I k.) ir Pivašiūnų (Kazimieravo k., Ūtos k., Mikalavo k., Kaniūkų k.) seniūnijose rekonstruota 10,3 km magistralinių melioracijos griovių, juose esančios 9 vandens pralaidos, 112 drenažo žiočių ir 3 tiltai per Varėnės upelį. Žemdirbiai iš melioruotos dirvos sulauks gausesnio derliaus ir saugiai privažiuos prie dirbamų laukų, sumažėjo ūkininkavimo rizika dėl pavasario polaidžių ir vasaros liūčių vandeniu užtvindomų dirbamų laukų ir pievų. Statybos darbus atliko UAB „Sumeda“.
Bendra šio projekto vertė 340 058 Eur. Alytaus rajono savivaldybė iš savo biudžeto prisidėjo 21 proc. projekto vertės, t. y 71 755 Eur.


Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą