Nuotraukos autorius: dzukijosveidas.lt nuotrauka

Alytaus kultūros ir komunikacijos centro didžiosios salės modernizavimas

VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras (toliau – AKKC) yra vienas svarbesnių Alytaus objektų, galinčių prisidėti prie emigracijos srautų ir socialinės atskirties mažinimo, patrauklumo investicijoms didėjimo, kokybiškesnio gyventojų kultūrinių poreikių tenkinimo, kultūrinio sąmoningumo ir aktyvumo kėlimo.
Iki šiol Alytaus gyventojų kultūrinių poreikių neužtikrinimą sąlygojo netinkama AKKC didžiosios žiūrovų salės bei scenos infrastruktūra, neleidusi didinti kultūrinio aktyvumo bei patenkinti gyventojų kultūrinių ir rekreacinių poreikių – buvo neužtikrintas organizuojamų kultūrinių renginių (ypač profesionalaus meno) prieinamumas ir teikiamų kultūrinių paslaugų kokybė bei neišnaudotas AKKC socialinės ir ekonominės veiklos potencialas. Didžioji žiūrovų salė ir scena dėl netinkamos techninės būklės buvo nepajėgi efektyviai organizuoti visuomenės kultūrinį švietimą.
Alytaus miesto savivaldybės administracijos įgyvendinamas VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pastato Alytuje, Pramonės g. 1 B, rekonstravimo projektas, kuriuo bus atliktas AKKC didžiosios salės kapitalinis remontas, nupirktos ir sumontuotos naujos žiūrovų kėdės ir LED ekranas, pagerins Alytaus miesto savivaldybės kultūros paslaugų kokybę, įvairovę ir prieinamumą, padidins lankytojų srautus ir Alytaus patrauklumą verslo plėtrai. Atnaujinta kultūros infrastruktūra pagerins gyventojų laisvalaikio poreikių tenkinimą ir gyventojų gyvenimo kokybę. Minėti veiksniai prisidės prie spartesnės Alytaus regiono ekonominės ir socialinės plėtros.
Didžiosios salės ir inžinerinių tinklų ir sistemų kapitalinio remonto darbus vykdo viešųjų pirkimų konkursą laimėjusios UAB „Kortas" ir UAB „Ekstra statyba", rangos darbų vertė 560 562,73 Eur. Statybos darbų techninę priežiūrą vykdo UAB Tiltų ekspertų centras, statinio techninį projektą parengė ir projekto vykdymo priežiūrą vykdo UAB „Proja".
Rangos darbų sutartis pasirašyta 2017-09-15, numatoma darbų trukmė – 7 mėnesiai su galimybe trukmę pratęsti 1 mėnesiu. Projektas bus baigtas įgyvendinti 2018 m. liepą. 2017 m. gruodžio mėnesį rangos darbai salėje nebus vykdomi, kad miesto gyventojai ir svečiai galėtų lankyti kalėdinius renginius.
Projekto biudžetas – 783 264,16 Eur, iš jų 299 541 Eur skiriama iš Europos regioninės plėtros fondo, 352 400,82 Eur – iš Valstybės investicijų programos, 131 322,34 Eur – iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto.
Projektas Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-11-0002 įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto – kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimo priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą.

 

Alytaus miesto savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą