Metodinė konferencija Miroslavo gimnazijoje

Miroslavo gimnazijos mokytojai dieną praleido itin darbingai – mokykloje vyko Metodinės tarybos organizuota mokytojų konferencija „Gerosios patirties sklaida Miroslavo gimnazijoje“. Konferencijoje pranešimus skaitė ir gerąja patirtimi dalijosi aštuoni gimnazijos pedagogai.

Socialinė pedagogė Marytė Glušauskaitė konferencijos dalyvius supažindino su svarbiausiais Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimais, kuriuos būtina žinoti kiekvienam pedagogui. Pranešėja aptarė atvejo vadybos organizavimo procesą, priminė švietimo įstaigų darbuotojų atsakomybę užtikrinant pagrindines vaiko teises.

Dvi pedagogės – chemijos, biologijos mokytoja Reda Kančienė ir geografijos mokytoja Rasa Žilinskienė – skaitė jungtinį pranešimą, kurio metu pasidalijo patirtimi, įgyta vykdant Šviečiamosios gyvulininkystės programą, skirtą 5–8 klasių mokiniams. Mokytojos džiaugėsi, kad pavyko sudominti mokinius gyvulininkyste, lankantis įvairiuose savo seniūnijos, rajono ūkiuose. Pedagogės tiki, jog šioje programoje dalyvavę mokiniai susiformavo teisingą požiūrį į žemdirbiškas profesijas, nes pamatė realų šiandieninį ūkį – mechanizuotą, automatizuotą, t. y. patrauklų ir įdomų.

Matematikos mokytoja Aldona Gelažauskienė atskleidė kolegoms projektinės veiklos metodo taikymo mokinių ugdymo procese pavyzdį – pristatė su 7 klasės mokiniais atlikto tyrimo „Prarastas laikas“ eigą ir pasiektus jo rezultatus. Pranešėja pateikė įvairių duomenų, kiek laiko mokiniai ir jų tėvai panaudoja netinkamai – žaidžia telefonais arba kompiuteriu. Paaiškėjo, kiek laiko tinginiaujama, nieko neveikiama. Taip pat buvo įdomu sužinoti, kiek laiko vaikai leidžia tinkamai, turiningai, skaitant knygas, žaidžiant judriuosius žaidimus arba kitaip aktyviai leidžiant laiką. Sužinota, ir kiek laiko septintokai bendrauja su savo tėvais, užsiimdami bendra naudinga, miela veikla. Paaiškėję rezultatai tarp konferencijos dalyvių sukėlė tam tikrų diskusijų, pranešėjos pateiktos įžvalgos daugelį privertė susimąstyti.

Energingoji kūno kultūros mokytoja Ingrida Rauličkienė su dideliu džiaugsmu dalijosi pasiektomis sėkmėmis, įgyvendinant gimnazijoje programą „Jaunimas gali“. Pranešėja  pristatė programos dalyvių veiklą ir jaunimo iš to gaunamą neįkainojamą naudą, kuri apima ne tik fizinį mokinių ugdymą, bet taip pat jaučiamas nemenkas teigiamas psichologinis poveikis: smurto bei žalingų įpročių prevencija, mokinių savivertės stiprinimas, akiračio plėtimas, bendruomeniškumo jausmo diegimas ir kt.  

Mokytoja Nijolė Milienė supažindino, kaip panaudoja interaktyvią lentą lietuvių kalbos ir literatūros pamokose. Ji pristatė pavyzdžius, kai visą pamoką dirbama su minėta lenta ir kai skiriama tokiam darbui tik dalis pamokos. Pranešėja paaiškino, kad mokiniams įdomiausios pagal šablonus parengtos animuotos užduotys su žaidimo elementais. Mokytoja kalbėjo ir apie grėsmes, kurios tikėtinos tokių pamokų metu. Apibendrindama sakė, kad kol kas dar naudojasi tik nesudėtingomis interaktyvios lentos teikiamomis galimybėmis, nes tai tik pirmieji aktyvesnio darbo su šia lenta metai.

Pradinių klasių mokytoja Laimutė Gražulienė ir tikybos mokytoja Eugenija Baltrukevičienė pristatė mokytojų profesinio augimo bendradarbiaujant metodą „Pamokos studija“, jo tikslus, etapus ir savo patirtį, taikant šį metodą, kai dirbama su 1 klasės mokiniais.

Pasibaigus renginiui, konferencijos moderatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sonata Gražulienė dėkojo pranešėjoms už išsamius, dalykiškus pranešimus – pasidalinta žiniomis apie kūrybiškai panaudotas ir pritaikytas idėjas, pristatytos įdomios netradicinės veiklos. Konferencijos dalyviams dėkota už skirtą laiką ir aktyvų dalyvavimą – visi kartu Miroslavo gimnazijos pedagogai tobulino bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas, mokymo mokytis ir darbo komandoje gebėjimus.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą