Darbą pradeda Lazdijų merė Ausma Miškinienė ir naujoji taryba

Balandžio 15 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje įvyko iškilmingas Lazdijų rajono savivaldybės 9-osios tarybos pirmasis posėdis. Jo metu prisiekė 25 naujosios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nariai, tarp jų ir naujoji Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė.

Sugiedojus Lietuvos Respublikos himną, posėdį pradėjo Lazdijų rajono savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkė Ramutė Subačienė, kuri abėcėlės tvarka pakvietusi visus tarybos narius, priėmė jų priesaikas. Kiekvienas prisiekiantis, dešinę ranką laikydamas ant Lietuvos Respublikos Konstitucijos, prisiekė gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus.

Darbą pradėjusi merė Ausma Miškinienė nuoširdžiai dėkojo visiems ja ir jos komanda pasitikėjusiems Lazdijų krašto gyventojams. „Džiaugiuosi, kad po atkaklios ir teisingos kovos, Lazdijų rajono savivaldybės gyventojai mums patikėjo šią atsakomybę. Nuo mūsų susitelkimo, bendradarbiavimo, plataus požiūrio ir gerų ketinimų priklausys šio krašto žmonių gerovė. Tikiuosi, kad po šios kadencijos gyventojai galės džiaugtis savo sprendimu ir didžiuosis mūsų darbais“ – kalbėjo merė. Už atsakingą ilgametį darbą merė dėkojo buvusiam Lazdijų rajono savivaldybės merui Artūrui Margeliui, buvusiam mero pavaduotojui Valdui Petrui Mikelioniui, buvusiam Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriui Gintautui Salatkai, jo pavaduotojui Jonui Stankevičiui bei Lazdijų rajono savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkei Ramutei Subačienei.

Naujoji Lazdijų rajono savivaldybės merė buvo išrinkta kovo 17 d., antrajame tiesioginių merų rinkimų ture, kuriame už merę Ausmą Miškinienę balsavo net 62 % rinkimuose dalyvavusių Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų.

Po priesaikos merę Ausmą Miškinienę sveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys Zenonas Streikus, kuris dovanodamas rašiklių rinkinį linkėjo jais pasirašyti Lazdijų kraštui palankius sprendimus, bendradarbiauti su visais tarybos nariais ir prisidėti prie gyventojų gerovės kūrimo. Sveikinimo žodžius naujai Lazdijų rajono savivaldybės merei ir tarybai skyrė ir Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje Ona Balevičiūtė: „Linkiu Jums darnos ir susiklausymo, be to, tikiuosi, kad Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narių, kurie šią pareigą atlieka nebe pirmą kartą, įgyta ir turima patirtis puikiai derės su jaunyste, veržlumu ir entuziazmu“. Prie sveikinimų prisidėjo buvęs Lazdijų rajono savivaldybės meras, dabartinės tarybos narys Artūras Margelis: „Linkiu sėkmės, puikaus darbo ir gero bendradarbiavimo. Tikiuosi, kad nuo šios dienos atversime naują baltą gyvenimo puslapį ir Lazdijų kraštas judės tik pirmyn“.

Pirmojo 9-osios kadencijos posėdžio metu slaptu balsavimu buvo išrinktas mero pavaduotojas – Audrius Klėjus. Šią kandidatūrą iš išrinktų Tarybos narių siūlė merė Ausma Miškinienė. Be to, Kęstučiui Jasiulevičiui, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėjui, buvo pavesta eiti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tol, kol teisės aktų nustatyta tvarka bus paskirtas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Darbą pradėjusią tarybą sudaro 6 politinių partijų bei visuomeninio rinkimų komiteto nariai: Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga: Ausma Miškinienė (merė), Evaldas Brusokas, Rimas Kauzonas, Jusrgita Kurauskienė, Rimantas Pileckas, Benius Rūtelionis, Valdas Žička; Visuomeninis rinkimų komitetas „A. Margelio komanda „Pirmyn!“: Artūras Margelis, Gintautas Salatka, Ričardas Dulskas, Artūras Kašalynas, Odeta Lenkauskienė, Jonas Stankevičius, Daiva Ambrazevičienė ir Česlova Šmulkštienė; Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai: Daiva Barkauskienė, Janina Ražukienė, Jūratė Juodzevičienė, Audrius Klėjus, Romas Leščinskas; Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis: Valdas Petras Mikelionis, Vitalius Simanynas; Lietuvos socialdemokratų partija: Justas Pankauskas, Saulius Petrauskas; Partija Tvarka ir teisingumas: Albinas Žymančius.

Lazdijų rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą