A. Antanaitis: „Viskas priklauso nuo požiūrio į gimtąją kalbą, nuo mūsų pačių“

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos išvakarėse Alytuje viešėjęs Lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis susitiko su miesto savivaldybės vadovais, ugdymo įstaigų lituanistais, miesto ir rajono kalbos tvarkytojais, kultūros, leidybos, viešinimo specialistais, kitais bendruomenės nariais, aplankė Alytaus J. Kunčino viešąją biblioteką, dalyvavo Alytaus radijo FM99 laidoje. Kalbėta apie šalies kalbos politiką, savivaldybės vaidmenį ją įgyvendinant, ateities darbus, globalizmo tendencijas ir taisyklingos kalbos prestižo svarbą.

 

A. Antanaitis priminė, kad valstybinei lietuvių kalbai – beveik 100 metų, jos statusas įtvirtintas Konstitucijoje, Valstybinės kalbos įstatyme. Lietuvių kalba vienija visus mūsų šalies piliečius. Kaip ir daugelyje pasaulio valstybių, veikia kalbos norminimo, tvarkybos ir priežiūros institucijos. Norėdami, kad gimtoji kalba išliktų ir būtų puoselėjama, turime atsakyti į klausimus, ar lietuvių kalba yra gyvybinga, ar keičiasi kalbinis elgesys, ar anglų kalba neišstumia lietuvių kalbos iš vartosenos, kaip kalboms sugyventi taikiai, reglamentuoti valstybinę kalbą ir ar reikia Konstitucinio valstybinės kalbos įstatymo. Pateiktas gražus Lietuvos patrioto italo S. Lanzos pavyzdys – mintys apie lietuvių kalbos vartojimą kasdieniame gyvenime ir jo pasvarstymas, ar lietuviai nepraranda kalbos jausmo. Viskas juk priklauso nuo požiūrio į gimtąją kalbą, nuo mūsų pačių, niekas neverčia išsižadėti savosios kalbos. Kalbą galime puoselėti mokydamiesi ir mokydami taisyklingos bendrinės kalbos, šviesdami visuomenę, stengdamiesi lietuvių kalbą išlaikyti išeivijoje ir pan.

Vertos dėmesio Alytaus mokytojų lituanistų įžvalgos: gimtoji kalba kinta iš vidaus, įsigali angliškos konstrukcijos; ne visiems aiškus ir suprantamas pakeistas Kalbos klaidų sąrašo statusas, lituanistams kraunama kitų sričių našta; šalies vadovas turėtų daugiau dėmesio skirti ne tik Vyriausybės narių užsienio kalbų mokėjimo patikrinimui, bet atkreipti dėmesį ir į tai, kaip kalba ir rašo šalies piliečiai, parodyti dėmesį, pagarbą lituanistams.

Susitikime su visuomene dalyvavęs Lietuvos Respublikos Seimo narys Robertas Šarknickas kalbėjo apie televizijos laidose plintantį slengą, norą vartojant svetimkalbius žodžius ar posakius pasirodyti kietam, lietuvių kalbos pamokų – moralinių gerųjų pavyzdžių – poreikį, visuomenės kultūros sąmoningumo ugdymą, valstybės pastangas užbėgti problemoms už akių.

 

Kalbos komisija 2019-04-25 nutarimu Nr. N-5 (175) patvirtino Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programą, jos tikslai – stiprinti lietuvių kalbos prestižą Lietuvoje ir lietuviakalbėje išeivijoje, ugdyti visuomenės kalbinį sąmoningumą, aktyvumą ir pasitikėjimą savo kalbos galiomis. To siekti galima skatinant domėjimąsi lietuvių kalba, formuojant teigiamas visuomenės nuostatas dėl lietuvių kalbos ir jos vartojimo, aktyvinant žiniasklaidos, akademinės bendruomenės ir visuomenės dialogą aktualiais kalbos klausimais, taip pat skatinant lietuvių kalbos raiškos priemonių kūrimą ir vartojimą, plėtojant visuomenės lingvistinį švietimą. Be abejo, svarbus finansavimas – kalba taip pat turėtų būti viena iš prioritetinių sričių.

Alytaus miesto savivaldybės informacija 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą