Kviečiame dalyvauti bendruomeninių organizacijų tarybos darbe


Alytaus miesto savivaldybės administracija organizuoja bendruomeninių organizacijų atstovų atranką į bendruomeninių organizacijų tarybą. Po vieną atstovą gali siūlyti asociacijos statusą turinčios bendruomeninės organizacijos ir kurių steigėjai bei nariai – gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) veikiančios šiose srityse:
- Sveikatos ir socialinė sritis – 1 atstovas;
- Verslo sritis – 1 atstovas;
- Švietimas ir jaunimo sritis- 1 atstovas;
- Kultūros sritis – 1 atstovas;
- Sporto sritis – 1 atstovas.
Bendruomeninių organizacijų taryba – visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija. Kadencijos trukmė – 3 metai. Pagrindinės funkcijos: teikti pasiūlymus savivaldybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimo; teikti siūlymus išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl atstovų, deleguojamų į pretendentų eiti seniūno pareigas konkurso komisijos narius, ir dėl atstovų, deleguojamų dalyvauti savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, darbo grupių, komisijų darbe; teikti siūlymus savivaldybių institucijoms ir išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėmis organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų savivaldybės gyventojams svarbių reikalų.
Jeigu organizacija neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų, organizacija neturi teisės dalyvauti deleguojant atstovus į Tarybą, o jos pasiūlymai dėl kandidatų laikomi negaliojančiais. Atstovai renkami atsižvelgiant į kandidatūros pateikimo laiką.
Teikti pasiūlymus galima iki 2019-05-29 17 val. , el. paštu roberta.kisieliene@alytus.lt, daugiau informacijos (8-673) 49698.

Alytaus miesto savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą