Alytaus rajono savivaldybė skelbia aukcioną

Buvusios mokyklos pastatas (unikalus Nr. 4400-0459-9908, paskirtis – mokslo, bendras plotas 132,18 kv. m, pastatas iš plytų mūro, 1 aukšto, pastatytas 1968 m., pažymėjimas plane 1C1p), garažas (unikalus Nr. 4400-0460-0193, paskirtis – garažų, bendras plotas 516,81 kv. m, pastatas iš plytų mūro, 1 aukšto, pastatytas 1968 m., pažymėjimas plane 2G1p), sargų postas (unikalus Nr. 4400-1845-0301, paskirtis – kita, bendras plotas 20,48 kv. m, pastatas iš plytų mūro, 1 aukšto, pastatytas 1968 m., pažymėjimas plane 3H1p), kiemo statiniai – 2 estakados (unikalus Nr. 4400-0460-0239, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai, įrengtos 1982 m.) ir jiems priskirtas 0,5600 ha žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-1574-0662, kadastro Nr. 3353/0003:525), esantys Nemuno g. 86, Radžiūnų k., Alytaus sen., Alytaus r. sav., bei kiemo statiniai: geležinkelio platformos imitacija (unikalus Nr. 4400-0460-0046, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai, įrengta 1984 m.) ir estakada (unikalus Nr. 4400-0460-0117, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai, įrengta 1977 m.) (toliau – turtas)

Pradinė pardavimo kaina – 14 530 €, iš kurios žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 4 100 €, statinių pradinė pardavimo kaina – 10 430 €.

Mažiausias kainos didinimo intervalas – 100,00 €.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 1 453 €.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 50,00 €.

Turto apžiūra nuo 2017-12-11 iki 2017-12-13, 9.00–16.00 val.* Dėl apžiūros kreiptis: Andrius Karlonas, Ekonomikos skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (8 315) 55 538, el. paštas andrius.karlonas@arsa.lt.

Aukciono vykdymo vieta: Alytaus rajono savivaldybės administracija, 223 kabinetas, Pulko g. 21, Alytus.

Aukciono data ir laikas: 2017-12-14, 11.00 val.

Aukcionas vykdomas tiesiogiai, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Į aukcionus registruojama nuo 2017-12-11 iki 2017-12-13, 8.00–17.00 val. Alytaus rajono savivaldybės administracijos priimamajame (Pulko g. 21, Alytus).

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti.

Sklypo paskirtis – kita.

Naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.

Kitos daiktinės teisės: kelio servitutas (tarnaujantis).

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

1. XXIX – paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos.

2. VI – elektros linijų apsaugos zonos.

Pirkėjas nekilnojamajam turtui priskirtą valstybinės žemės sklypą turi įsigyti nuosavybėn. Žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Turto banke (kodas 112021042).

Atsiskaitymo už aukcione įgytą turtą terminas – ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas po nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo dienos.

Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas.

Pastaba: kiemo statiniai: geležinkelio platformos imitacija (unikalus Nr. 4400-0460-0046) ir estakada (unikalus Nr. 4400-0460-0117) patenka į privačių asmenų žemės sklypus.

*Apžiūros laiką suderinti su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą.

Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garantiniam įnašui ir registravimo mokesčiui sumokėti bei atsiskaityti už turtą – Alytaus rajono savivaldybės administracija (kodas 188718528), Pulko g. 21, Alytus, Nr. LT63 4010 0409 0007 1172, Luminor Bank AB, banko kodas 40100.

Darbuotojas atsakingas už informacijos teikimą: Ekonomikos skyriaus vyriausiasis specialistas Andrius Karlonas, tel. (8 315) 55 538, el. paštas andrius.karlonas@arsa.lt.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą