Senamiesčio seniūnaitis pradeda eiti pareigas

2020 m. sausio 22 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinti Senamiesčio seniūnaičio rinkimų, vykusių sausio 15 d., rezultatai. Seniūnaitijos gyventojai seniūnaičiu išrinko Mindaugą Šimą. Rinkimuose dalyvavo 118 seniūnaitijos gyventojų, iš jų 116 balsavo už vienintelį bendruomenės pasiūlytą kandidatą. Rinkimų metu rasti 2 negaliojantys apklausos lapai.

Pasibaigus rinkimams skundų dėl rinkimų organizavimo Alytaus miesto savivaldybė nesulaukė, tad M. Šimai netrukus bus įteiktas seniūnaičio pažymėjimas ir jis pradės eiti pareigas.

Seniūnaičio kontaktai bus skelbiami savivaldybės portalo skiltyje „Alytaus seniūnaitijos".

Seniūnaičiai renkami laikotarpiui iki naujų savivaldybės tarybos rinkimų, jie dirba visuomeniniais pagrindais.

Išrinkus seniūnaitį bus organizuojami mokymai, skirti įgyti kompetencijos, būtinos tinkamai atlikti Vietos savivaldos įstatyme nustatytas seniūnaičių funkcijas.

Atstovaudamas seniūnaitijos gyventojų interesams savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose, seniūnaitis turi teisę tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant sprendimų projektus, kai sprendžiami klausimai yra susiję su jo atstovaujamos gyvenamosios vietovės bendruomenės viešaisiais reikalais, svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo, organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su savivaldybės tarybos nariais, administracijos direktoriumi arba jo įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų ir įstaigų atstovais.

Seniūnaitis skatina gyventojus prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, rūpintis aplinkos apsauga, rūpintis labiausiai pažeidžiamais bendruomenės nariais (socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, nepilnamečiais, vienais gyvenančiais asmenimis, neįgaliaisiais ir kt.); organizuoti sveikatinimo, kultūros ir sporto renginius ir juose dalyvauti; organizuoti bendruomenės saugumo užtikrinimo priemones ir jose dalyvauti; puoselėti savo gyvenamosios vietovės materialųjį ir nematerialųjį paveldą.

Pasibaigus kalendoriniams metams per 2 mėnesius seniūnaitis gyventojams pateikia praėjusių metų veiklos ataskaitą ir veiklos kryptis kitiems metams.

Alytaus miesto savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą