Nori valstybės paramos – suženklink arba deklaruok bandomis laikomus ūkinius

Kiekvienas laikytojas privalo ženklinti, registruoti laikomus ūkinius gyvūnus ir tvarkyti jų apskaitą. Laikymo vietose privaloma ženklinti ir registruoti esančius galvijus, avis, ožkas, arklinių šeimos gyvūnus ir kiaules (kiaulės ženklinamos tik perkeliant), tvarkyti jų apskaitą, o siekdamas valstybės paramos laikytojas privalo registruoti ir kitus laikomus ūkinius gyvūnus. Siekdamas apsaugoti savo laikomas bites nuo kenksmingo augalų apsaugos produktų poveikio, laikytojas teisės aktų nustatyta tvarka privalo pažymėti registruoto bityno bičių laikymo vietas ŽŪIKVC elektroninėje informacinėje sistemoje.

 Kiaulių laikytojai bent vieną kartą per einamųjų metų kiekvieno ketvirčio pirmąjį mėnesį privalo į CDB suvesti arba pateikti VMVT teritoriniam skyriui duomenis apie laikomą kiaulių skaičių, laikymo vietą ir bandą, užpildydami GŽ-1 formą.

Laikytojas privalo užtikrinti, kad atvestas ūkinių gyvūnų prieauglis būtų paženklintas ir užregistruotas. Galvijų, avių ir ožkų prieauglio registracijos metu laikytojas (arba paslaugų teikėjai) paženklina prieauglį, registracijos duomenis įrašo į Ūkinių gyvūnų apskaitos žurnalą, registruoja CDB ir (arba) užpildo vieną GŽ-2 ar GŽ-2a formą ir pirmąjį egzempliorių pateikia VMVT teritoriniam skyriui ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo paženklinimo; antrasis egzempliorius lieka laikytojui.

Duomenis apie bandomis registruotus ūkinius gyvūnus, išskyrus kiaules, laikytojas turi registruoti ne rečiau kaip 2 kartus per metus, kiekvieno pusmečio sausio ir liepos mėnesiais ir prieš teikdamas paraišką gauti valstybės pagalbą.

Dėl gaisro UAB „Ekologistika“ į apribotą teritoriją šiuo metu patenka devyni Alytaus rajono kaimai: Miklusėnų, Užubalių, Kriaunių, Raudonikių, Genių, Karklynų, Kelmanonių, Vytautiškių, Rutkos.

Prašome ir kviečiame visus gyvulių laikytojus suženklinti naujai gimusius gyvulius bei deklaruoti bandomis laikomus paukščius, triušius ir kitus ūkinius gyvūnus.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą